Výsledky voleb do AS DAMU

Písemný protokol o průběhu voleb do AS DAMU 11. - 12. 4. 2018

Předseda a členové volební komise (bez titulů):
Jakub Korčák, Olga Češková, Martina Bezoušková, Karel Vostárek, Marek Pechlát 

Přítomní členové komise (bez titulů):
Jakub Korčák, Olga Češková, Martina Bezoušková, Karel Vostárek, Marek Pechlát 

Volby do AS DAMU se konaly ve dnech 11. a 12. dubna 2018 na Divadelní fakultě AMU.
Volby proběhly řádně a správně dle Volebního řádu AS DAMU v Praze ze dne 5. 10. 2017.

Volební komise se sešla ke sčítání odevzdaných hlasů dne 12. dubna 2018 v 15:45 hodin v kanceláři děkanky Divadelní fakulty AMU.

Výsledky voleb (jména jsou uvedena bez titulů, číslice označují počet hlasů odevzdaných ve prospěch navržených kandidátů):

Celkem odevzdáno 268 hlasovacích lístků.

Pedagogická komora:

Jméno Počet hlasů
Jiří Adámek 174
Hana Fischerová 51
Daniel Hrbek 108
Lukáš Jiřička 113
Michal Lázňovský 104
Eva Málková 104
Zdeňka Sajfertová 68
Robert Smolík 112
Vratislav Šrámek 168
Ivana Vostárková 98

Studentská komora:

Jméno Počet hlasů   
Zuzana Černá 101
Fedir Djudja 99
Josef Doležal 74
Filip Karda 107
Jan Mrázek 58
Prokop Novák 109
Dominika Prokopová 39
Emil Rothermel 84
Kateřina Rundová 81
Samuel Toman 88
Petr Vaněk 38

Zvoleni:

1. Jiří Adámek
2. Vratislav Šrámek
3. Lukáš Jiřička
4. Robert Smolík
5. Daniel Hrbek
6. - 7. Eva Málková
6. - 7. Michal Lázňovský
8. Ivana Vostárková

1. Prokop Novák
2. Filip Karda
3. Zuzana Černá
4. Fedir Djudja
5. Samuel Toman

Zapsáno v 17:05 hod.

Předseda volební komise: doc. Jakub Korčák v.r.

Za volební komisi: doc. Olga Češková v.r.


MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová
děkanka DAMU

12. duben 2018