Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Davida Pizingera

Státní doktorská zkouška Davida Pizingera a obhajoba disertační práce Living Theatre: Inscenování revoluce na Festivalu v Avignonu se koná dne 20. ledna 2022 ve 13.00.

Stream je možné sledovat na kanálu Youtube

Doc. Alice Koubová, PhD. PhD. v.r.
proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost

12. leden 2022

.