V Edici DISK vyšla dvoudílná monografie věnovaná tvorbě Bertolta Brechta

Edice DISK pro studium scénické tvorby vydala dvoudílnou monografii Problém Brecht I U nás a Problém Brecht II Jinde, kterou připravil Ústav teorie scénické tvorby DAMU. Editory monografie jsou pedagogové profesor Jaroslav Vostrý (DAMU) a nedávno zesnulý profesor Miroslav Plešák (JAMU).

Bertolt Brecht, básník, dramatik, režisér, zakladatel divadla Berliner Ensemble významně ovlivnil – a ovlivňuje stále – moderní tvář nejen evropské divadelní scény. První svazek dvoudílné monografie Problém Brecht nese podtitul U nás a zahrnuje různé pohledy na to, jak a čím Brecht provokoval české divadlo. Proti tezi, že Češi nikdy neměli Brechta rádi, stojí interpretace jeho dramaturgie jako inspirace pro řadu praktických divadelníků, ať šlo o manifestační přihlášení se k jeho odkazu programem „politického divadla“ v brněnské Mahenově činohře od přelomu 50. a 60. let, nebo o rozvíjení komediálních postupů v Brechtově díle, jak ho prezentovalo slavné Divadlo (Husa) na provázku v letech 70. a 80. či zlínský ansámbl (tehdy gottwaldovského Divadla pracujících). Svou zkušenost s ‘Brechtem’ tak vedle historiků zasvěceně líčí divadelní praktici – hudební skladatel, dramaturgové i režisér.

Druhý svazek monografie s podtitulem Jinde tvoří studie zabývající se konkrétními inscenacemi her Bertolta Brechta na Slovensku, kde – jak se zdá – přijímají jeho dílo mnohem spontánněji než u nás; střetnutí francouzské či angloamerické kultury s reformátorskou autoritou Bertolta Brechta pak naznačuje, že dialog mezi jednotlivými kulturami není vždy snadný, ale vždy oboustranně prospěšný a obohacující.

Dva díly z velké řady Edice DISK reflektují, jak se s jedním z největším divadelníků 20 století vyrovnávalo české divadlo, naši nejbližší sousedé, ale i francouzská či britská a americká divadelní kultura. 

Více informací o monografii naleznete ZDE. 

6. leden 2022

.