Vyhlášení soutěže o nejlepší krátkou divadelní hru

VACLAV HAVEL LIBRARY FOUNDATION New York ve spolupráci s DAMU Praha, the Tisch School of the Arts v New Yorku a Generálním konzulátem České republiky v New Yorku vyhlašují pro studenty a studentky divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze již 7. ročník soutěže o nejlepší krátkou divadelní hru tentokrát inspirovanou dílem Václava Havla a fenoménem „odcházení“.

Uzávěrka soutěže: 30. dubna 2022 ve 24.00 hod. 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit kterýkoli student či studentka DAMU (vyjma těch, kteří již v minulých ročnících získali první cenu) s původní divadelní hrou (v minimálním rozsahu 10 normostran), která dosud nebyla uvedena ani zveřejněna a nebude uvedena či zveřejněna do vyhlášení výsledků. 

Text hry (s jejím názvem, ale bez uvedení autora) je třeba do doby uzávěrky soutěže poslat jako pdf přílohu k emailu na adresu: autorska.soutez@damu.cz. V mailu je třeba uvést své jméno, katedru, ročník a obor, který studuje. Texty doručené po uzávěrce nebudou do soutěže zařazeny. 

Soutěž je anonymní. DAMU zaručuje, že administrace soutěže zachová před porotou naprostou anonymitu všech přihlášených příspěvků.

Děkan DAMU jmenoval pětičlennou odbornou porotu soutěže ve složení: Petr Erbes, Anna Freimanová, Marta Ljubková, Tomáš Loužný a Jan Vedral.
 
Cena pro vítěze: čtrnáctidenní pobyt v New Yorku (stáž na Tisch School of the Arts, návštěva divadelních představení) na jaře 2023. Vítězná hra a další porotou vybrané texty budou uvedeny na DAMU formou scénického čtení.

7. ročník soutěže je vyhlášen 17. 12. 2021, v předvečer desátého výročí úmrtí Václava Havla. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 23. května 2022, v den upomínající na světovou premiéru hry Odcházení v Divadle Archa v roce 2008. 

17. prosinec 2021

.