Konzultace k přijímacím zkouškám na KALD pro navazující magisterské studium se NEKONAJÍ

Konzultace k přijímacím zkouškám pro navazující magisterské studium se v sobotu 11. prosince 2021 NEKONAJÍ (garant studia v karanténě).

Náhradní termín – pátek 7. ledna 2022 v 10 hodin, budova DAMU, Karlova 26, Praha 1 – Staré Město.

10. prosinec 2021

.