Konzultace k přijímacím zkouškám na KALD 11. prosince 2021

Konzultace k přijímacím zkouškám na KALD pro bakalářské i navazující magisterské studium se konají prezenční formou v sobotu 11. prosince 2021 v 10:00 hod.

Sraz uchazečů v 9:45 hod. ve foyeru divadla DISK v budově Divadelní fakulty AMU, Karlova ulice 26, Praha 1 - Staré Město.

Uchazeči se mohou konzultace osobně zúčastnit pouze v případě, že:

  1. předloží doklad o očkování proti onemocnění COVID 19 ( národní certifikát o provedeném očkování nebo certifikát o provedeném očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID - platí po 14 dnech od poslední dávky schématu);
  2. předloží doklad , že podstoupili v posledních 7 dnech PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem či rychlý antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (záznam v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb);
  3. předloží doklad, že prodělali onemocnění COVID 19 a od prvního pozitivního testu uplynulo maximálně 180 dní (záznam v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb).

Výše uvedené doklady před začátkem konzultace zkontroluje Jitka Nohová, tajemnice Katedry ALD

Během pobytu v budově DAMU je třeba mít respirátor třídy FFP2/KN95, dezinfikovat a mýt ruce a dodržovat rozestupy / odstupy min 1,5 metru.

9. prosinec 2021

.