Program zasedání Umělecké rady DAMU dne 24. listopadu 2021

Zasedání Umělecké rady proběhne od 14:00 v Zasedací místnosti DAMU (místnost S202 ve Středním traktu). Veřejná část zasedání, tj. habilitační přednášky (a následné diskuze) MgA. Ivany Vostárkové a MgA. Sodji Zupanc Lotker, Ph.D., proběhne v Hallerově sále vedle Zasedací místnosti. 

1. Schválení programu zasedání UR DAMU

2. Předání čestného titulu emeritní profesor Ivanu Vyskočilovi

3. Schvalování komise pro jmenování profesorem pro řízení doc. MgA. Vratislava Šrámka

4. Schvalování pověření členů oborové rady školitelskými povinnostmi v doktorském studijním programu Teorie a praxe divadelní tvorby

5. Schvalování žádosti o změnu garanta bakalářského studijního programu Dramatická výchova 

6. Schvalování žádosti o změnu garanta a předsedy oborové rady doktorského studijního programu Teorie a praxe dramatické výchovy

7. Schvalování složení zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Dramatická výchova a magisterského studijního programu Dramatická výchova

8. Schvalování složení zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Scénografie, magisterského studijního oboru Scénografie, a magisterského studijního programu Scénografie

9. Žádost o uměnu garanta magisterského studijního programu Scénografie 

10. Habilitační řízení MgA. Ivany Vostárkové

11. Habilitační řízení MgA. Sodji Zupanc Lotker, Ph.D.

12. Schvalování akreditačních spisů navazujících magisterských studijních programů:

doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU

16. listopad 2021

.