Program 6. zasedání AS DAMU dne 16. 11. 2021

Termín: úterý 16.11. od 13:30 hodin

Místo:   zasedací místnost vedle Hallerova sálu

Pedagogická komora:

doc. MgA. Eva Salzmannová, Mgr. Kateřina Štefková, doc. Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Michal Dočekal, doc. MgA. Lukáš Jiřička, PhD. doc. Vratislav Šrámek, doc. Mgr. Karel Vostárek

Studentská komora:

MgA. Zuzana Černá, Kateřina Volánková, Vojtěch Klinger, Tomáš Ráliš, Daniel Toman

Hosté:

Děkan DAMU doc. MgA. Karel Tománek, proděkanka DAMU doc. RNDR. Mgr. Alice Koubová PhD., proděkan DAMU Mgr. Michal Somoš, doc. Mgr. Bohumil Nekolný, doc. Mgr. Jan Štěpánek, Prof. Daria Ullrichová, prof. MgA. Jakub Korčák,

Program:

1. Schválení Strategického plánu rozvoje fakulty

2. Schválení textu přijímacího řízení - MA ALD

3. Projednání návrhu nového členy Etické komise AMU

4. Projednání a schválení akreditačních spisů:

Scenography (navazující magisterský, anglický SP)

Režie činoherního divadla (navazující magisterský, český SP)

Directing for Dramatic Theatre (navazující magiterský, anglický SP)

Dramaturgie činoherního divadla (navazující magiterský, český SP)

Produkce a management (navazující magisterský, český SP)

9. listopad 2021

Dokumenty:

Strategický záměr DAMU - verze 2

Přijímací řízení - MA ALD

Akreditační spis - Scenography

Scenography - pedagogické zajištění SP

Scenography - průvodní dopis KS

Scenography - CV garanta

Scenography - CV Babora Příhodová

Scenography - CV Tereza Marečková

Režie činoherního divadla - akreditační spis

Režie činoherního divadla - CV garanta

Directing for Dramatic Theatre - akreditační spis

Produkce a management - akreditační spis

Produkce a management - pedagogické zajištění

Produkce a management - CV garanta

Dramaturgie činoherního divadla - akreditační spis

Dramaturgie činoherního divadla - CV garanta

Pedagogické zajištění - Režie činoherního divadla

Pedagogické zajištění - Dramaturgie činoherního divadla

Pedagogické zajištění - Directing for Dramatic Theatre


.