6. zasedání Akademického senátu DAMU dne 16. 11. 2021

6. zasedání Akademického senátu DAMU proběhne dne 16. 11. 2021 od 13:30 v Zasedací místnosti DAMU (S202)

Podněty členů akademické obce DAMU budou do programu zasedání AS DAMU zařazeny, pokud budou doručeny předsedkyni AS DAMU nejpozději 7 pracovních dnů před konáním zasedání AS DAMU, tj. do 5. 11. 2021.

3. listopad 2021

.