Program 5. zasedání AS DAMU dne 26. 10. 2021

Termín: úterý  26.10. v 17:20 hodin

Místo: zasedací místnost vedle Hallerova sálu

Pedagogická komora:

Doc. MgA. Eva Salzmannová, Mgr. Kateřina Štefková, doc. Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Michal Dočekal, doc. MgA. Lukáš Jiřička, PhD. doc. Vratislav Šrámek, doc. Mgr. Karel Vostárek

Studentská komora:

MgA. Zuzana Černá, Kateřina Volánková, Vojtěch Klinger, Tomáš Ráliš, Daniel Toman

Hosté:

Děkan DAMU doc. MgA. Karel Tománek, proděkanka DAMU doc. RNDR. Mgr Alice Koubová PhD., proděkan DAMU Mgr. Michal Somoš

Program:

1. Jmenování nového člena AS Lukáše Jiřičky

2. Projednání Strategického záměru DAMU

3. Projednání akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Teorie a kritika divadelní tvorby KTK

4. Projednání akreditačního spisu navazujícího anglického magisterského studijního programu Directing of Devised and Object Theatre KALD

5. Projednání odvolání člena Umělecké rady DAMU

6. Diskuse o konkrétních krocích vedení kateder po vystoupení iniciativy NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET.

 

18. říjen 2021

Dokumenty:

Bod 2_Strategický záměr DAMU 2021_verze 02

Bod 3_Akreditační spis SP_MgA_Teorie a kritika divadelní tvorby KTK

Příloha č. 1 Personální zajištění_Teorie a kritika divadelní tvorby KTK

Příloha č. 2_Komentář katedry k ak.spisu SP MgA. Teorie a kritika divadelní tvorby KTK

Příloha č. 3_CV_Jobertová_GARANT

Příloha č. 4_CV_Pavel Janoušek

Příloha č. 5_CV_Jitka Pavlišová

Příloha č. 6_CV_Jan Jiřík

Bod 4_Akreditační spis SP_MgA_Directing of Devised and Object Theatre_KALD

Příloha č. 1_Personální zajištění_Directing of Devised and Object Theatre_KALD

Příloha č. 2 CV_Lukáš Jiřička_GARANT

Bod č. 6 _KČD k Iniciativě


.