Psychologická podpora pro studenty a zaměstnance DAMU

Psychologickou podporu poskytuje Mgr. et MgA. Martin Sedláček na základě telefonického nebo písemného objednání. První tři sezení (konzultace) jsou bezplatné, následující si hradí klient sám. 

Podpora je určená pro všechny, kteří se ocitli ve složité osobní situaci, jež významným způsobem ovlivňuje působení na DAMU. To se týká zejména těchto oblastí:

Kontakt:

Mgr. et MgA. Martin Sedláček​Karlova 18
110 00 Praha 1
isedlin@gmail.com

Tel: +420-603-152-223

www.psychoterapiepraha1.cz.

21. září 2021

.