Videozáznam ze 4. zasedání AS DAMU 31. 8. 2021

S omluvou zveřejňujeme nekompletní videozáznam veřejného zasedání AS DAMU, které proběhlo hybridní formou v Hallerově sálu na DAMU a zároveň i online na platformě MS Teams.

OMLUVA
Omlouváme se za chybějící začátek záznamu zasedání, který se díky počátečním technickým problémům nepodařilo zaznamenat, i za horší kvalitu záznamu.

Záznam je k dispozici na fakultním Youtube DAMU.

2. září 2021

.