Program 4. zasedání AS DAMU dne 31. 8. 2021

Termín:     31. 8. v 16:00

Místo:        Hallerův sál , vchod bude jinudy než obvykle, bude značeno šipkami od vrátnice

Zasedání bude veřejné a zároveň bude přenášeno on-line přes MS Teams ZDE

Pedagogická komora:

Doc MgA Eva Salzmannová, MgA Michal Lázňovský, Mgr Kateřina Štefková, Mgr Michal Dočekal, doc Mgr Jiří Adámek, Mgr Daniel Hrbek, doc Mgr Karel Vostárek

Studentská komora:

MgA Zuzana Černá, Kateřina Volánková, Daniel Toman, Tomáš Ráliš, Vojtěch Klinger

Hosté:

Rektorka AMU  PhDr. Ingeborg Radok Žádná, děkan DAMU doc. MgA. Karel Tománek, proděkanka DAMU doc. RNDR. Mgr. Alice Koubová PhD., proděkan DAMU Mgr. Michal Somoš, vedoucí KČD prof. MgA. Jan Burian, předsedkyně etické komise prof.  PhDr. Jana Pilátová, bývalá děkanka DAMU MgA. Mgr. Doubravka Svobodová, JuDr. Lukáš Prokop

Program:

  1. Vystoupení zástupců iniciativy NeMusíš to vydržet . Reakce na vystoupení iniciativy od posledního zasedání AS DAMU 9.7. 2021
  2. Vystoupení děkana DAMU Karla Františka Tománka s prohlášením vedení fakulty
  3. Vystoupení rektorky AMU Ingeborg Radok Žádné - prezentace antidiskriminační platformy
  4. Vystoupení proděkanky Alice Koubové s nástinem podpory pro ohrožené  prozatímní řešení)
  5. Vystoupení vedoucího katedry Jana Buriana s komentářem k situaci na KČD
  6. Hlasování AS o návrhu na omezení funkčního období vedoucích kateder na dvakrát čtyři roky ( navrhovatel děkan DAMU)
  7. Otevřená diskuse k celé problematice

Podklady k projednání na 4. zasedání AS DAMU jsou k dispozici ZDE

24. srpen 2021

.