Zasedání AS DAMU dne 31. 8. 2021 od 16:00

4. zasedání Akademického senátu DAMU se uskuteční dne 31. 8. 2021 od 16:00 hybridní formou. V Hallerově sále se sejdou členové AS DAMU a pozvaní členové akademické obce DAMU, další členové akademické obce se budou moci připojit přes platformu MS Teams na odkazu ZDE

Termín pro dodání podkladů k projednání na AS DAMU (k rukám předsedkyně AS DAMU) je 20.8.2021.

10. srpen 2021

.