Zápis z 3. mimořádného zasedání AS DAMU 9. 7. 2021

Termín: 9. 7.2021

Místo: On-line přes MS Teams

Přítomni: 

Pedagogická komora ( uvádím bez akademických titulů): Eva Salzmannová, Michal Lázňovský, Kateřina Štefková, Michal Dočekal, Jiří Adámek, Daniel Hrbek, Karel Vostárek, Vratislav Šrámek

Studentská komora : Zuzana Černá, Kateřina Volánková, Daniel Toman, Vojtěch Klinger, Tomáš Ráliš

Hosté: (uvádím bez akademických titulů) Karel František Tománek, Doubravka Svobodová, Jana Pilátová, Michal Somoš, Alice Koubová, Václav Janeček, Jan Hančil, Eliška Děcká,

Pozvána byla též rektorka AMU Ingeborg Radok Žádná, která se nepřipojila.

Za iniciativu Ne!musíš to vydržet:  Marie-Luisa Purkrábková, Prokop Novák, Oleksandra Chernomashyntseva

Jediným bodem programu byla diskuze k iniciativě Ne!musíš to vydržet (dále jen NTV)

Diskusi moderovala místopředsedkyně AS za studentskou komoru Zuzana Černá.

Diskutující uvádím pouze příjmeními.

Černá – hovořila jsem v Poněšicích se studenty, debata probíhá denně. Studentská fronta není v žádném případě jednotná, jsou názory pro, proti, někteří nerozumí. Děkuji za možnost moderovat.

Děcká – prosí o korekci obrázků na ploše.

Svobodová – cítím se zodpovědná. Iniciativa se ozvala po mém 8 letém působení ve funkci děkanky. Přemýšlím, co jsem zanedbala, neviděla, nechtěla vidět. Po svém nástupu jsem zavedla schránku u děkanských dveří a vyzývala opakovaně studenty aby se , případně i anonymně, ozvali.

Nic z toho, co NTV prezentovala, se ke mně nedostalo. V průběhu evaluačních procesů byly výhrady k průběhu klauzur na KS. Systém se posléze změnil, sama jsem se zúčastnila dvakrát po té klauzur, ke změně došlo. Scházela jsem se v přátelské atmosféře  s končícími ročníky, výsledky debat jsem anonymizovala a předávala katedrám.

Adámek- mám rozporné pocity, měli bychom sjednotit informace.  Telefonoval jsem si s Evou Salzmannovou a Prokopem Novákem, oba referovali podobně. Mám dojem, že v zápisu jsou pak trochu jiné věci než byly na schůzce.

Štefková – mám krátká prohlášení od bývalého a nového šéfa katedry. Mám je přečíst? Mám také rozsáhlou korespondenci od kolegů, neexistuje asi jednotné stanovisko ke kauze.

Koubová- má dnešní zasedání nějaký konkrétní cíl ? Tedy informovat se navzájem i informovat veřejnost ? NTV vystoupila s tím, že označuje krajně neetické jednání na půdě školy. Co je cílem dnešního setkání ? Cílem není obvinění, NTV se mi jeví jako velmi konstruktivní. Sešla jsem se se zástupci NTV. Co bychom mohli udělat, aby se na škole našla dobrá platforma k řešení?

Černá – dnešním cílem je především vyvolání diskuse. Cílem není usnesení. Pokud ze zasedání vzejde stanovisko, vrátíme se k němu na dalším zasedání AS.

Tománek- tato forma mi připadá nevhodná. Prosím o setkání prezenční, v srpnu. Prosím o svolání AS ve druhé polovině srpna.

Hančil- měli bychom rozlišit 2 věci. NTV samotnou a to, co se děje kolem toho na sociálních sítích. To vnímám jako pokřivení celé věci. NTV má postoj konstruktivní, je třeba pokračovat v konkretních krocích: manuál pro studenty v situaci, kdy se cítí ohroženi. Kultivace diskursu. Zazněly věci, které byly v rovině otázek- koncepce výuky a míra zátěže. Debata s NTV na půdě školy může být mnohem kultivovanější než na sociálních sítích.

Adámek- souhlasím s Hančilem. Ale nemůžeme úplně zavírat oči před drastickými skutečnostmi, které jsou ve výpovědi uvedeny. Jedna věc jsou koncepční věci a druhá věc jsou konkrétní kauzy.

Tománek- dvě věci-navázání a otevření dialogu o určitých tématech. Nemůžeme vyšetřovat konkrétní případy, protože jsou anonymní.V oblasti trestně právní se tím zabývat nemůžeme.

Toman- v těch výpovědích jsou různé roviny. Některé mluví o sexuálním obtěžování, některé o uplatňování moci. Nebo o nevhodných pedagogických metodách.

Adámek-  NTV je sympatická svou odvahou. Jsou konstruktivní, nechtějí útočit ani poškodit. Ale před tím, co jsme vyslechli, nemůžeme zavírat oči. Nejde to neřešit.

17,30 - končí neveřejná část zasedání AS.

Černá prosí  Kavana o připojení veřejnosti. Na připojení čeká asi 30 osob.

Salzmannová – musíme upozornit, že celé zasedání je nahráváno.

Černá – vítá veřejnost. Připomíná program iniciativy NTV, pravidla veřejného zasedání.

Předává slovo panu děkanovi.

Tománek- ve veřejném prohlášení jsme prohlásili, že se NTV chceme a budeme zabývat. Chceme být otevření, chceme vytvořit na fakultě příjemné prostředí. Je to zlomová věc, která přichází po pandemii. Asi je potřeba některé věci předefinovat,, otevřít záležitosti, které běžely tradičním způsobem. Vstupujeme do etické problematiky, je třeba věci výrazně posunout a dát jim nový směr.

Purkrábková a Novák ( NTV) – jsme rádi, že jste náš impulz přijali, jsme rádi, že jsme tady.

Černá – vyzývám členy studentské komory k vystoupení. Má někdo nějaký příspěvek ?

Pilátová- obdivuji odvahu studentů, že  otevřeli tuto debatu, kterou jsem čekala. Řeší se podobné věci i v Polsku a na spoustě univerzit. Jde o potřebu mladší generace, která vnímá věci jinak než třeba generace moje. Nabaluje se ale na to ideologický obal, který mate. Dlouho jsme věci neřešili důsledně. Bývalá děkanka ( Svobodová) ohlásila zřízení etické komise. Studenti buď nevěděli, že tu takový orgán existuje nebo v něj neměli důvěru. Jednala jsem s paní rektorkou o smyslu etické komise, cítím svou zodpovědnost za to, že jsem možná nedělala etické komisi větší píár. Navzájem toho o sobě moc nevíme. Prostupnost kateder, možnost se dozvědět, jak dělají věci jinde , jinak. Nadřazeným hlediskem pro mne je téma zneužívání moci, které je běžné v celé naší společnosti. O 20. století se mluví jako o století režiséra, míněn je i politický režisér. Díky NTV dospělo toto téma i k nám, což je dobře. Je nutná debata o tom, co je a není normální. V divadle by se měly nastavit  etické hranice a hodnoty. Ve Skotsku je funkce koordinátora intimity, dle mého názoru je to něco, co znemožňuje vznik divadla. Chápu potřebu bezpečí, ale mělo by se to řešit domluvou mezi lidmi.

Černá – studenti nevědí, co je etická komise a nevědí, co je etický kodex AMU.

Pilátová- je to vyvěšeno na stránkách DAMU. Má být etická komise poradní orgán rektora? Měla by mít možnost sama rozhodovat ? Zatím řešila hlavně podání z FAMU, kde si především řešili pedagogové interní spory. Musí se stanovit hierarchie úrovní. Spory mezi pedagogy, pedagogy a studenty, studenty a studenty. Hlavní zprávou je, že o sobě nevíme.

Klinger – rozjel jsem na své katedře (KATAP) diskusi. Bavilo by mne mluvit se studenty KČD a KS. Studenti drží NTV palce, přesto, že na naší katedře se takové věci nedějí. Pokud se toto na škole dějí, musí se to vyšetřit. A jiná věc je ta dobrá změna. Když se hovoří o šokantnosti informací,  pro mne to nic šokujícího nebylo, myslím si, že se takové věci dějí na škole už léta.

Šrámek- navazuji na Klingera. Každý tlak budí protitlak. Odlišit ideologii od problematiky. Vyvarovat se zoufalství. Je potřeba začít mluvit.Jsou to dvě věci, ne jeden okruh. Když to zahrajeme do neutrálu, tak se to vymstí. Děkan představil AS strategický plán rozvoje fakulty, kde je prostupnost kateder jedním z důležitých bodů. Je nutné neotálet nebo se začneme zabývat podružnostmi a nedostaneme se nikam. Podporuji setkání AS s vedením fakulty.

Purkrábková ( NTV)- Reagujeme na paní Pilátovou. Myslíme si, že jsou problémy, které nemohou vyřešit lidé mezi sebou a je na to potřeba třetí nezávislá strana. máme představy postupu. Je dobré, že nastává debata. Jedna rovina je krizová- jde o ty drastické výpovědi, aby měli lidi kam jít , aby nebyli bagatelizováni. Další rovina – prevence.  Diskuse za účasti nezávislého mediátora, který diskusi moderuje a vede.

Novák- zachytávat případy, aby se nepřehouply do krize,. Aby je škola zachytila dřív a předcházet tomu.

Třetí rovina – edukace. Nastavení komunikace v tzv firemní ( školní) kultuře. To je dlouhodobý úkol. Edukace pedagogů, řešení je dlouhodobé, aby se systém vyvíjel. Systém se musí nezávisle vyvíjet. NTV nemá za cíl samotnou změnu systému. Dáváme hlas, odpovědnost za změny nese škola. My tu zodpovědnost nechceme přebírat, , není to v naší pravomoci. Reagujeme na termín ideologie. Nejsem si jist, zda vyžadování práv studentů lze nazývat ideologií.

Pilátová- měla jsem na mysli, že mohou komunikovat studenti se studenty. Studenti prvního ročníku by například mohli mít patrona. Konfliktní situace se musí řešit tam, kde vznikly. Když to není student schopen řešit, pochopitelně musí nastoupit vyšší moc….asi jsem se vyjádřila špatně.

Šrámek- předcházení považuji za nesmírně důležitou věc. Jak hovořit přijatelně o nepřijatelných věcech. Jakým způsobem se vzájemně tolerovat?Pojďme se dostat k jádru věci. Nechci se dočkat toho, abych potřeboval zákon na to, abych mohl někomu něco říct.

Adámek- věc mne zasáhla hluboce, věnoval jsem se tomu, volal si s mnoha lidmi. I já jsem byl v AS, i já jsem byl v různých komisích. Mé svědomí nesnese neříct něco nahlas. Při všech rozhovorech jsem si všiml, že je snazší přijmout ombudsmana než pojmenovat věci, které překračují míru. Jsme v malém divadelním rybníku, je potřeba, aby pedagogové, proti kterým byly vedeny nejbrutálnější obvinění, dále nevedli ročníky. Ve vedení kateder, které byly ve vystoupení nejvíce zmiňovány ,stojí pedagogové 29 let. Krofta vedl katedru 21 let. To není zdravé!

Koubová-NTV přichází s velmi silným podnětem. Není to snaha stát proti mase pedagogů, zřejmě nefungují obranné mechanismy, které regulují práci s mocí. Mechanismus musí být nastaven tak, aby korigoval mé chování. Pro mne je to dobrý impulz. Já sama ( z povahy své funkce na škole ) mám moc. Jak ji mohu a musím regulovat? To, co je prezentováno ve vystoupení NTV je pro mne za hranou. Etický kodex, který platí je naplňován? Přijmout důsledky, pokud byly meze překročeny.

Purkrábková– Novák ( NTV) – bojíme se prohibice určitých témat. Chceme nastavit bezpečné prostředí, kde si každá strana může zvolit hranici, za kterou už nechce jít, nechce participovat. Například nahota na jevišti. Jakým způsobem se k nahotě na jevišti přistupuje. Musí existovat dohoda. Musí se respektovat názor druhé strany. Součástí studia je překračování hranic,ale chceme, aby se dával pozor, musí se to hlídat. Pokud se o tom může mluvit, je to v pořádku. Témata se nesmí tabuizovat, naopak.

Černá- ve vystoupení je dost konkretních příkladů . Chystáte zpětnou komunikaci s účastníky příběhů ? Chystáte se s nimi mluvit ?

Purkrábková – Novák (NTV) – my jsme prostředek. Neneseme odpovědnost za ty příběhy. Nehodláme hledat viníky, chceme, aby se postižení mohli ozvat a aby se to mohlo řešit.

Klinger- Adámek vyslovil nahlas hlavní problémy. Když pedagog volá studentovi mimo výuku a je zároveň představitel významné kulturní instituce, může mít student pocit ohrožení. Já jsem nikdy neměl pocit říct svůj názor, ale chtěl bych studentům případně pomoci.

Volánková- Jaké jsou výsledky jednání s KČD?

Purkrábková – KČD nás vyslechla, slíbili jsme si, že si budeme naslouchat.

Tománek- díky NTV otevíráme bezpečný prostor, máme sadu anonymních příběhů. Hovořme spolu konkretně.

Salzmannová ( Adámkovi)- nemám pocit, že jsem v zápisu schůzky zástupců katedry a NTV něco vynechala nebo pozměnila.

Adámek- chyběla mi tam lítost, zápis mne zklamal.

Salzmannová- lítost mám svou soukromou, zdálo se mi, že do zápisu nepatří.

Adámek- jsem netrpělivý. Škola není úplně rychlík. Zažil jsem tu mnohá zklamání, kdy věci usnuly.

Na schůzce byl přítomen prorektor, který je součástí katedry.

Dočekal- sdílím to, co říká Adámek, ale na druhé straně- příběhy jsou anonymní. AS není vyšetřovacím orgánem. Jaký je pohled druhé strany? Varuji před netrpělivostí.

Purkrábková (NTV)- nebudeme iniciovat padání hlav. My taky nejsme nezávislí, my jsme jasně na straně studentů. Musí to řešit nezávislý orgán. To nemůže jít skrze nás.

Novák (NTV) – každý má právo na spravedlivý proces. A unáhlenost není pro spravedlnost dobrá.

Zápis ze schůzky považujeme za fér.

Purkrábková (NTV)- považujeme za důležité odpovědět na to, proč jsme se neobrátili na orgány školy. Neměli jsme v ně důvěru.

Hančil- v konvolutu jsou příběhy různé. Aktéři musí probrat ty příběhy tam, kde se odehrály.

Z divadla víme, že každý příběh je interpretace, všechno je kontextuální. Je potřeba vyšetřit situační hodnotu, kterou slovo v dané situaci má. Pokud mají NTV pocit, že jsem vystupoval stranicky, nechť to řeknou.

Štefková- já sama NTV podporuji. Po zveřejnění jsem psala Oleksandře. Příběh s epileptickým záchvatem se mnoha kolegů dotkl. Nebylo to rozhodně tak, že by byli neúčastni.

Požádala jsem bývalého vedoucího katedry Duška a současného Štěpánka o vyjádření.

KS rozeslala anketu, která mapuje názory na výuku a prostředí na KS.

V pátek 2.7. v 9,30 požádala KS všechny studenty o zpětnou vazbu na iniciativu NTV.

Milé studentky, milí studenti,

jistě jste všichni zaznamenali iniciativu Ne!musíš to vydržet. Závěry anonymního dotazníku iniciativy, presentované performancí 29.6. úřed budovou DAMU, jsou závažné. Záznam je zde k vidění ( odkaz na záznam). Chtěli bychom vás touto cestou požádat o váš názor na in iniciativu a její prezentaci, na způsob výuky a poměry na Katedře scénografie. Váš názor a konkrétní postřehy, ať už pozitivní či negativní, jsou pro nás velmi důležité.

Své názory můžete psát do tohoto anonymního formuláře ( odkaz na formulář).

Vyjádření  šéfa katedry KS Jana Duška:

Výzva NTV je velmi závažný impuls pro řešení problémů fakulty. Nemyslím, že problém je v systému. Je to problém individuální a jako takový by měl být řešen. Proto podporuji vyšetření případů příslušnými orgány.

Nápad na ombudsmana je případný a již mnoho let funguje schránka na anonymní stížnosti  na děkanátu. Nevím, s jakým výsledkem.

Výuka v minulých třech semestrech probíhala převážně on-line. Všechny nepřijatelné kontakty mohou být evidované v počítačích studentů. Nesnáším ponižování kohokoliv. Nejen studentů, ale i pedagogů, pracovníků administrativy i technického personálu.

Všechny závěry zveřejníme na stránkách katedry v pondělí.

Vyjádření  nastávajícího vedoucího KS Jana Štěpánka:

Vážení kolegové, členové akademického senátu,

téma, které otevřela studentská iniciativa Ne!musíš to vydržet , je vážné a vzhledem k charakteru našeho povolání citlivé. Vyžaduje důsledné, neunáhlené, objektivní kroky ze strany vedení kateder i vedení jednotlivých pedagogických i kulturních institucí. Jakákoliv forma nevhodného chování pedagoga vůči studentovi není přípustná. I když nastupuji do funkce vedoucího katedry scénografie v říjnu 2021, vyjadřuji touto cestou podporu všem obětem diskriminace a neetického jednání, a to nejen na uvedených katedrách/fakultách. Po svém nástupu do funkce podpořím konkrétní opatření k objektivnímu prošetření, vyřešení kritické situace na katedře scénografie v souladu s vedením fakulty, rektorátem a ostatními orgány AMU.

Černá – z veřejnosti se připojilo asi 70 osob. Není možné prodloužit čas na debatu?

Čas je prodloužen

Lázňovský – chci, aby setkání bylo užitečné k nastolování pravidel, pomáhání provozu. První krok je zamezit tomu, co považuji za skandální. To nemůže řešit Senát. Pan děkan přijde s konkrétními kroky. Bezpečná příležitost pro studenty, aby se mohli vyjádřit detailně ke svým kauzám. Není možné, aby to za půl roku vyšumělo. Nemusí to být hned kauzy na trestní stíhání, ale etický kodex porušen byl.

Jiřička- debata sklouzává do obecné roviny. Když jsem studoval na FF UK, byl jsem svědkem podobné události. Škola má zpomalené mechanismy, neuměla to tehdy řešit. Všechny věci se prokázaly a vůbec nic se nestalo. Sehnal jsem manuály, které zpracovaly divadelní školy v Polsku a Anglii. Zatím máme anonymní informace, které jsou abstrahované. Jsou mechanismy, které lze uplatnit už nyní ? Jaké mohou být důsledky takových situací. Škola je bezradná, je to prostředí složitých vztahů, je to složitá křížovka.

Špinar – potíže s připojením zvuku

Purkrábková – reaguje na prohlášení Duška- Nesouhlasíme s tím, že by šlo o individální případy.Je to komplexní problém, jehož součástí je všeobecný strach konkrétní situace řešit. Na fakultě panoval strach, já jako studentka mám strach do schránky anonymně něco hodit, raději to neudělám, stejně by bylo poznat, o koho jde.

Špinar- pokouší se navázat spojení

Tománek- vše vyžaduje konkrétní reakci, co nejrychleji se musí stanovit člověk, který poskytne bezpečné zázemí. Hledám ho intenzivně.  Zatím se může kdokoli obrátit na mne, zachovám anonymitu, jako děkan zjednám  nápravu. Za jednotlivá pracoviště nesou odpovědnost vedoucí pracovníci.

Špinar – pro mne je nejzásadnější, že je nemravné, když vede někdo katedru tak dlouho. Je důležité zamezit tomu, aby se mohl někdo hlásit po tak dlouhé době ve funkci znovu. Sám se dostávám do konfliktní situace. Chtěl bych poprosit, abyste toto opatření udělali hned. To je první konkrétní krok, který by měla fakulta udělat.

Černá- závěr. Shrnuje zasedání. Kdyby měl kdokoli k NTV připomínku, neváhejte se na nás obrátit.

Prokop- jsem senátor ve velkém senátu AMU. Váhal jsem, zda se mám vyjádřit. Jsou věci, které se ví dlouho,kolují, nic mne nepřekvapilo, nešokovalo. Vždy bylo řečeno, že s tím nejde nic dělat. Cítím spoluzodpovědnost, nedokázali jsme se těmto dlouhotrvajícím věcem postavit. Na katedře produkce snad podobné problémy neexistují.

Děcká- paní rektorka se nemohla zúčastnit a vzkazuje, že se na ní může kdokoliv obrátit, garantuje diskrétnost. Osobní domluva není řešení, součástí mé agendy je nastavení systému. Dlouho jsem řešila diskriminaci , mohu v rámci nastavení antidiskriminačního systému nabídnout své zkušenosti. Mohu pomoci s analýzou úlohy ombudsmana. Je to pro mne nový impulz pro mou práci. Vnímám, poslouchám, pracujeme na tom, nebojte se obrátit.

Koubová- mám zkušenost s etickým mediátorstvím. Takových lidí je na škole víc. Je možné iniciovat dokument, mít už něco na papíře, aby bylo jasné, že to nejsou jen planá slova. Kromě studentů jsou zde i pedagogové, kteří mají možná podobné pocity obav jako studenti. Budou mít zaručenu stejnou anonymitu. Je možné, že jsou pedagogové tlačeni k tomu, aby zastávali pozice, které jim třeba nejsou vlastní. Mají možnost se ozvat někomu, komu mohou důvěřovat.

Černá – ukončuje zasedání a všem zúčastněným děkuje.

 

Zapsala podle on-line setkání

Eva Salzmannová

2. srpen 2021

.