Zápis z 1. zasedání AS DAMU z 27. 5. 2021

Termín: 27. 5. 2021.

Místo: on-line v MS Teams (odkaz na událost).

Přítomni:

Pedagogická komora: Doc. MgA Eva Salzmannová, doc Vratislav Šrámek, Mgr Michal Dočekal, doc. MgA Jiří Adámek Ph. D, Mgr Daniel Hrbek, MgA Michal Lázňovský, Mgr Kateřina Štefková,
doc. Mgr Karel Vostárek.

Studentská komora: MgA Zuzana Černá, Kateřina Volánková, Daniel Toman, Tomáš Ráliš, Vojtěch Klinger.

Přítomni hosté – děkan DAMU doc. MgA Karel F. Tománek a Marek Bečka, předseda volební komise.

Program zasedání:

  1. Volba předsedy AS.
  2. Volba místopředsedů.
  3. Projednání přijímacího řízení na KTK, doktorské studium.
     

1. Volba předsedy AS

Způsob projednání: tajná volba.

Rozprava:

Daniel Hrbek navrhuje Evu Salzmannovou, která získala nejvíce hlasů. Jiří Adámek navrhuje Michala Lázňovského, který byl předsedou v minulém období a osvědčil se. Oba kandidáti přijímají kandidaturu. Eva Salzmannová prosí, že pokud by byla zvolena, musí se zorientovat v dané agendě, žádá Michala Lázňovského o podporu.

Jakub Kavan požádán Markem Bečkou o realizaci volby.

Pokračuje rozprava, Jiří Adámek upozorňuje na hodně administrativy, která s funkcí souvisí. Zuzana Černá prezentuje stanovisko studentské komory, oba kandidáti jsou akceptovatelní.

Probíhá volba:

Hlasování:

Marek Bečka předává vedení zasedání Evě Salzmannové a opouští on-line zasedání.
 

2. Volba místopředsedů

Způsob projednání: tajná volba.

Rozprava:

Eva Salzmannová a Martin Klinger navrhují Michala Lázňovského. Michal navrhuje Zuzanu Černou za studentskou komoru. Oba nominanti kandidaturu přijímají.

Probíhá volba.

Hlasování:

3. Projednání přijímacího řízení na KTK doktorské studium

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel:

Podklady k jednání:


Rozprava:

AS DAMU schvaluje podmínky přijímacího řízení v předložené podobě se dvěma pozměňovacími návrhy.

  1. Odstavec „Řádné studium cizinců: nepořádá se“ se mění takto: „Řádné studium cizinců: program je akreditován pouze v českém jazyce“.
     
  2. Věta „Přijímací komise ověřuje tuto znalost buď na základě jazykové zkoušky nebo předloženého mezinárodně platného jazykového certifikátu na úrovni min B2, ne starší 5 let, nebo zkouškou z cizího jazyka z jiné VŠ, ne starší než 5 let“. Se mění takto „Přijímací komise ověřuje tuto znalost buď na základě jazykové zkoušky, nebo předloženého mezinárodně platného jazykového certifikátu na úrovni B2 ne starší než 5 let, nebo zkouškou cizího jazyka z předchozího studia na VŠ, ne starší než 5 let“.

Hlasování:

Závěr: Usnesení bylo přijato.


Závěr

Slovo děkana, blahopřeje a představuje body pro příští zasedání.

Vratislav Šrámek informuje AS, že byl děkanem jmenován do komise na konkurz vedoucího Katedry scénografie.

Eva Salzmannová a Daniel Hrbek byli děkanem jmenováni do komise na konkurz vedoucího Katedry činoherního divadla.

Karel Vostárek oznámil své členství v grantové komisi.

 

Ověřili: Eva Salzmannová a Michal Lázňovský 15. 6. 2021

 

13. červenec 2021

.