Přijímačky na KTK

Lhůta pro podání přihlášek k bakalářskému studiu na Katedře teorie a kritiky se blíží. Přihlášky a životopisy zasílejte na studijní oddělení DAMU do 16. března 2018!!! Životopisy v elektronické podobě zasílejte též na e-mail tajemnice KTK Mgr. Terezy Sieglové (tereza.sieglova@damu.cz).

5. březen 2018