Děkanské volno za účelem svolání akademické obce DAMU (4. dubna)

Vyhlašuji na

4. dubna 2018 od 15.00 hodin do ukončení akce

děkanské volno za účelem svolání akademické obce DAMU

(platí pouze pro akademickou obec, místo konání: ds Disk)

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová

 

Podrobnosti k vyhlášení voleb, termín konání >>>

2. březen 2018

Dokumenty:

Volební řád Akademického senátu DAMU

Vyhlášení voleb do Akademického senátu DAMU ve dnech 11. a 12. dubna 2018

Písemný návrh kandidáta do AS DAMU

Jmenování volební komise pro volby do Akademického senátu DAMU

Vyhlášení děkanského volna za účelem svolání akademické obce DAMU

Svolání akademické obce k volbám do AS DAMU