Oznámení o zasedání Umělecké rady DAMU a habilitačním řízení Mgr. Martina Pšeničky, Ph.D. (7. března)

ZASEDÁNÍ UMĚLECKÉ RADY DAMU
7. března 2018 ve 14.30 hodin
v zasedací místnosti DAMU, střední trakt, 2. patro

HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ
Mgr. Martina Pšeničky, Ph.D.

proběhne během jednání Umělecké rady DAMU dne 7. března 2018 v Hallerově sále

Habilitační přednáška na téma Mezi teorií, historií a praxí začne přibližně v 15.00 hod.

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová
Děkanka DAMU v. r.

23. únor 2018