Zasedání Akademického senátu DAMU 27. února

27. února 2018 v 16.30 hodin
zasedací místnost DAMU, střední trakt, 2. patro

•••

Vážení členové akademické obce, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu DAMU, které se uskuteční 27. února 2018 v 16.30 hodin v zasedací místnosti DAMU.

Program zasedání:

  1. Volby do AS DAMU
  2. Různé
20. únor 2018