Volby do Akademického senátu AMU 13. 2.–14. 2. 2018

Kandidáti do AS AMU pro volební období 2018–2021

DAMU

Kandidáti do pedagogické komory AS AMU:

 1. MgA. Martin Černý (KS DAMU)
 2. Mgr. Jiří Lössl (KVD DAMU)
 3. MgA. Petr Prokop (KP DAMU)
 4. prof. PhDr. Daria Ullrichová (KČD DAMU)

Kandidáti do studentské komory AS AMU:

 1. Štěpán Gajdoš (KALD DAMU)
 2. Filip Karda (KATaP DAMU)
 3. MgA. Tereza Pavelková (KTK DAMU)
 4. Eliška Raiterová (KTK DAMU)

FAMU

Kandidáti do pedagogické komory AS AMU:

 1. MgA. Martin Blažíček (CAS FAMU)
 2. MgA. Ladislav Greiner (KZT FAMU)
 3. doc. Martin Stecker (KF FAMU)

Kandidáti do studentské komory AS AMU:

 1. BcA. Martina Ševčíková (KDT FAMU)

HAMU

Kandidáti do pedagogické komory AS AMU:

 1. MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D.
 2. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.
 3. Mgr. Jan Mach
 4. prof. František Malý
 5. prof. Vladimír Rejlek
 6. doc. Ondřej Urban
 7. prof. Noemi Zárubová – Pfeffermannová

Kandidáti do studentské komory AS AMU:

 1. Josef Bartoš
 2. BcA. Martin Kozák
 3. Michaela Mochnáčová
 4. Tereza Olivia
 5. Matouš Pěruška

Vážení členové akademické obce,

dle zjištění volební komise nelze u dvou nominací do studentské komory AS AMU za FAMU jednoznačně prokázat, že byly odevzdány zcela v souladu s vyhlášením voleb; jde o následující nominace:

Jménem volební komise tedy tímto rozhoduji o jejich vyřazení, aby byly garantovány podmínky rovné soutěže všech kandidátů.

Vzhledem k tomu, že nebyl odevzdán dostatečný počet nominačních lístků, vyhlásí rektor AMU na zbývající volné místo ve studentské komoře AS AMU bezodkladně doplňovací volby dle čl. 2., odst. 18 Volebního řádu AS AMU.

doc. Mgr. Daniela Jobertová, PhD.
předsedkyně volební komise do AS AMU

 

Vyhlášení voleb do AS AMU

Ve smyslu § 8 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, čl. 4 Statutu AMU ze dne 21. prosince 2016 a podle Volebního řádu Akademického senátu AMU ze dne 19. května 2017 vyhlašuji ve dnech 13. a 14. února 2018 volby do Akademického senátu AMU.

Podle čl. 2.3 cit. Volebního řádu Akademického senátu AMU jmenuji předsedkyní volební komise prorektorku AMU doc. Danielu Jobertovou, Ph.D.

Další členy volební komise budu jmenovat v souladu s článkem 2.2 cit. Volebního řádu Akademického senátu AMU po projednání jejího složení v akademických senátech jednotlivých fakult.

doc. Jan Hančil
rektor

Složení volební komise dle čl. 2 odst. 2 Volebního řádu AS AMU v Praze

Zástupci DAMU:
Mgr. Markéta Potužáková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Schwarzová
doc. Mgr. Karel Vostárek
BcA. Martin Krupa

Zástupci HAMU:
Mgr. Marie Fričová, Ph.D.
doc. MgA. Adam Halaš, Ph.D.
Václav Špíral

Zástupci FAMU:
Mgr. Marek Vajchr
BcA. Pavla Klimešová
BcA. Tomáš Janáček

Předsedkyně:
doc. Daniela Jobertová, Ph.D.

doc. Jan Hančil
rektor

Volby do AS AMU na DAMU
Volby do AS AMU na FAMU
Volby do AS AMU na HAMU

25. leden 2018
2. únor 2018

Dokumenty:

Složení volební komise (Volby do Akademického senátu AMU 13. 2. – 14. 2. 2018)

Vyhlášení voleb do AS AMU

Kandidáti do AS AMU 2018-2021

Změna kandidátní listiny