Program 15. zasedání AS DAMU dne 23. 2. 2021

 

Termín: 23. 2. 2021, 15:00

Místo: online v MS Teams (odkaz na setkání)

Termín pro podání podnětů k projednání: 16. 2. 2021

Členové AS: Jiří Adámek, Daniel Hrbek, Lukáš Jiřička, Michal Lázňovský, Eva Málková, Robert Smolík, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Zuzana Černá, Fedir Kis, Prokop Novák, Emil Rothermel, Samuel Toman

Pozvaní hosté: D. Svobodová, K. F. Tománek, A. Koubová, S. Zupanc-Lotker, M. Somoš

Návrh programu zasedání:

1.      Program zasedání

2.      Zápis z předchozího zasedání AS DAMU

3.      Návrh na jmenování nových proděkanů

4.      Volby do AS DAMU – harmonogram a volební komise

 

1. Program zasedání

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský – předseda AS DAMU

Podklady k jednání: Program zasedání rozeslaný členům AS DAMU dne 16.2.2021

2. Zápis z předchozího zasedání AS DAMU

Způsob projednání: AS schvaluje

Navrhovatel: M. Lázňovský (předseda AS DAMU)

Podklady k jednání: návrh zápisu ze 12. zasedání a ze 14. zasedání AS DAMU rozeslaný členům AS DAMU dne 16.2.2021

3. Návrh na jmenování nových proděkanů

Způsob projednání: AS se vyjadřuje

Navrhovatel: K. F. Tománek – nastupující děkan DAMU

Podklady k jednání: koncepce kandidáta K. F. Tománka na funkci děkana

4. Volby do AS DAMU – harmonogram a volební komise

Způsob projednání: AS projednává

Navrhovatelé: M. Lázňovský (předseda AS DAMU)

       Podklady k jednání: návrh členů volební komise dodávány průběžně     

 
17. únor 2021

.