Zasedání umělecké rady DAMU dne 18. února 2021 od 14.00 hodin 

Zasedání UR DAMU proběhne online prostřednictvím platformy MS Teams, odkaz pro přihlášení naleznete zde

 

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU, v. r.

13. únor 2021

.