Zasedání umělecké rady DAMU dne 28. ledna 2021

Zasedání umělecké rady DAMU proběhne dne 28. ledna 2021 od 14.00 hodin online prostřednictvím platformy MS Teams, odkaz pro přihlášení naleznete po rozkliknutí odkazu zde. 

 

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU, v. r.

 

23. leden 2021

.