ODKLAD PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK (KČD)

 

Sdělení uchazečům o studium oborů režie-dramaturgie a herectví na katedře činoherního divadla DAMU

 

Vážené studentky a studenti!

Máme radost, že máte zájem o studium oborů herectví nebo režie-dramaturgie na naší katedře.

S politováním Vám oznamujeme, že přijímací zkoušky na tyto obory proběhnou vzhledem ke špatné epidemické situaci v pozdějším termínu. Záležíme nám na tom, aby se přijímací zkoušky konaly v regulérních podmínkách, které nám umožní ověřit Vaše talentové, vzdělanostní i osobní předpoklady pro toto náročné i krásné studium. Není to z pochopitelných důvodů možné bez Vaší osobní přítomnosti, bez rozhovoru s komisí nebo bez předvedení Vašich hereckých, pohybových, hlasových a tvůrčích dispozic. Věříme, že toto sdělení přijmete s porozuměním. Nové termíny přijímacích zkoušek Vám oznámíme v dostatečném předstihu.
Termín 10.1. pro odevzdání písemných domácích prací na obor režie-dramaturgie zůstává  v platnosti.

Těším se na setkání s Vámi co nejdříve, jakmile to okolnosti umožní.

prof. MgA. Jan Burian

vedoucí Katedry činoherního divadla DAMU

6. leden 2021