Vyhlášení soutěže o nejlepší krátkou divadelní hru inspirovanou úryvkem z třetího obrazu hry Václava Havla Largo desolato

VACLAV HAVEL LIBRARY FOUNDATION New York ve spolupráci s DAMU Praha, the Tisch School of the Arts v New Yorku a Generálním konzulátem České republiky v New Yorku vyhlašují pro studenty divadelní fakulty Akademie múzických umění již 4. ročník soutěže o nejlepší krátkou divadelní hru, tentokrát inspirovanou úryvkem z třetího obrazu hry Václava Havla Largo desolato:

 

LUCY Máš mě rád?

LEOPOLD Hm –

LUCY Opravdu?

LEOPOLD Opravdu

LUCY Tak proč mi to někdy neřekneš – sám od sebe? Ještě nikdy jsi mi to sám od sebe neřekl!

LEOPOLD Víš přece, že se vyhýbám tak expresivním formulacím –

LUCY Ty se prostě stydíš za svou lásku!

Uzávěrka soutěže: 15. ledna 2018.

Pravidla soutěže

Soutěže se může zúčastnit kterýkoli student DAMU s původní divadelní hrou, která dosud nebyla uvedena ani zveřejněna a nebude uvedena či zveřejněna do vyhlášení výsledků. Soutěž je anonymní. DAMU zaručuje, že zachová před porotou naprostou anonymitu všech přihlášených příspěvků.

Přihlášenou hru odevzdá/zašle každý účastník soutěže na CD (DVD, flash disk) bez jména autora, a to v obálce, kam vloží i přihlášku, do soutěže na děkanát DAMU, Karlova 26, 110 00 Praha 1. Obálka bude označena nápisem „láska“.

Pětičlenná porota soutěže bude jmenována děkankou DAMU. Jméno vítěze bude vyhlášeno do 15. února 2018.

Přihlášky se odevzdávají do 15. ledna 2018 do 15 hodin.

Přihlášku lze stáhnout zde.

Cena pro vítěze: čtrnáctidenní pobyt v New Yorku (stáž na Tisch School of the Arts, návštěva divadelních představení) v jarních měsících 2018.

Vítězná hra a další dva nejlepší texty budou uvedeny na DAMU formou scénického čtení.

9. leden 2018