V Edici Disk vyšly studie Jiřího Joska *Na cestě k Shakespearovi* a monografie Josefa Valenty *Divadlo nebo život!*

Ve 20 svazku Malé řady edice Disk Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání píše autor Josef Valenta "Jak se dívat na svět, na život, na události, na situace a na lidské konání? – Jako na divadlo. A proč ne?"

Ve svazku 19. nazvaném Na cestě k Shakespearovi (Překladatelské reflexe), pak Jiří Josek formuluje a třídí klíčové problémy spojené s překládáním Shakespearova díla na základě bohatých osobních zkušeností.

Připravil Ústav teorie scénické tvorby DAMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze; 1. vydání, Praha 2019; ISBN 978-80-7437-294-0 (KANT); objednávky přijímá kant@kant-books.com. K dostání v knihovně DAMU.

 

30. leden 2020