Institut umění – Divadelní ústav - Výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění

Poskytovatel Institut umění - Divadelní ústav
Grantový program Podpora kontaktů v zahraničí
Určen pro Studenti a pedagogové
 
Anotace Institut umění – Divadelní ústav (IDU) vyhlašuje výzvu pro festivaly, profilové přehlídky, konference, sympozia a podobné formáty konané v zahraničí, jejichž součástí je prezentace současných českých scénických umění pro zahraniční experty a publikum.

Uzávěrka poskytovatele

31. prosince 2020Cílem výzvy je podpořit prezentaci současných scénických umění v zahraničí, šířit informace o něm, rozvíjet kontakty se zahraničními profesionály a poskytovat zpětnou vazbu umělcům působícím v oblasti českých scénických umění k jejich dílům včetně konfrontace s děním v této oblasti v zahraničí. Českým scénickým umění se rozumí tvorba v oblasti činohry, loutkového divadla, hudebního divadla, tance, nového cirkusu a multidisciplinárních projektů s významnou divadelní/taneční složkou.

Výzva je určena pro:

pořadatele festivalů, profilových přehlídek, konferencí sympozií a podobných formátů, které se konají v zahraničí a jejichž hlavní součástí je prezentace současného českého scénického umění pro zahraniční experty a publikum.

Základní podmínky pro udělení podpory

V případě akcí v zahraničí je podpora určena na náklady spojené s účastí individuálních zástupců českého scénického umění na zahraničních akcích (člen inscenačního týmu, člen uměleckého vedení souboru/divadla, teoretik apod.). Podpora je primárně určena na cestovní náklady, titulkování inscenací a překlady podkladů z ČJ, PR a komunikaci. Podpora není určena na hostování uměleckých souborů a nemůže mít charakter stáže, workshopu, studijního či rezidenčního pobytu. Lze žádat na akce, které probíhají v období 1. 1. až 31.12. 2020.

Program není určený k financování hostování souboru na akci v zahraničí. 

Program není určený pro přímé financování vzniku uměleckého díla (např. na transport a nákup materiálu v případě výstav; financování zkoušení k již domluvenému projektu).

Pokud se žádost vztahuje na workshop, měl by být součástí širšího programu festivalu. (podpora se nevztahuje např. na výjezd na měsíční workshop či rezidenční pobyt).

Termín odevzdání přihlášky je do 10. 9. 2018 (rozhoduje datum odeslání) pro akce, které proběhnou od 1. 6. do 31. 12. 2018.

Kontaktní osoba: Pavel Štorek (pavel.storek@divadlo.cz, tel. 224 809 116

Veškeré podrobné informace včetně přihlášky naleznete na webu poskytovatele.