Přehled grantových programů

Agosto Foundation

Grantový program Perpedes

AKTION

Individuální stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách
Projekty menšího rozsahu
Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia
Stipendia pro vysokoškolské pedagogy

AMOS - Vzdělávací fond Broumovska

Výzva - předkládání žádostí o stipendia

AMU

IP DKR

AMU

Projektová soutěž AMU
SGS AMU
Vnitřní soutěž AMU
Vnitřní soutěž AMU - podpora pedagogické práce akademických pracovníků a inovace studijních programů
Vnitřní soutěž AMU - tvůrčí práce studentů

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Stipendijní a grantové programy

Česko-německý fond budoucnosti

Podpora kulturního života
Žádosti o finanční příspěvek
Žádosti o finanční příspěvek - Kultura
Žádosti o finanční příspěvek - Mládež a školy

ČEZ

Podpora regionů

COST

European Cooperation in Science and Technology

DAAD - Německá akademická a výměnná služba

DAAD Research Stays for University Academics and Scientists
Short-Term Grants
Stipendia pro pedagogy a vědce

DAMU

Studentská grantová soutěž DAMU

Dilia

Divadelní grant DILIA

EACEA

Projekty evropské spolupráce

ERSTE Foundation

Salcburg Summer Academy of Fine Arts 2018

Evropská výzkumná rada

Evropská výzkumná rada

Národní informační den o grantech ERC

Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)

Bilaterální rakousko-české projekty základního výzkumu
Bilaterární rakousko-české projekty základního výzkumu

Fondy EHP - Dům zahraniční spolupráce

Program Vzdělávání

Fondy EHP a Norska

Fond pro bilaterální vztahy
Současné umění

Francouzské velvyslanectví v České republice

Cena Jacquese Derridy

Francouzské velvyslanectví v ČR

Stipendia francouzské vlády

Fresh Eye

Konference Na Viděnou 2. ročník

Fulbrightova komise

Fulbright Specialist
Fulbright webinář
Fulbrightovy stipendijní programy
webinář

GAČR

EXPRO 2018
EXPRO projekty
Mezinárodní projekty LA granty
Standardní, mezinárodní a juniorské projekty

Galerie FAVU

Open Call Galerie FAVU 2019

H2020

Marie Skłodowska-Curie Actions

HAMU

Fakultní podpora nadaných studentů

Hlávkova nadace

Hlávkova nadace - Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnsot
Hlávkova nadace - Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost
Nadační příspěvky

Hlávkova nadace

stipendia Hlávkovy nadace

IC DAAD Praha

Falling Walls Lab 2018

IFCD (International Fund for Cultural Diversity)

Institut umění - Divadelní institut

Konference Střed zájmu:Umění a škola

Institut umění - Divadelní ústav

Krátkodobá mobilita - GO and SEE 2018
Podpora prezentace současných českých scénických umění na akcích v zahraničí – výzva
Podpora zahraničních kontaktů
Podpora zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění

Institut umění - Divadelní ústav

Podpora kontaktů v zahraničí

IP DAMU

Jiný vyhlašovatel

Komise J. Williama Fulbrighta

Fulbright Core Program a Fulbright Specialist Program
Fulbrightova stipendia

Kreativní Evropa

Dílčí program KULTURA
Dílčí program MEDIA
Evropské platformy
Granty na literární překlady
Infoday Kreativní Evropy (18. 9. 2018, Praha)
Kurz pro žadatele o grant na evropské projekty spolupráce 2019
Projekty evropské spolupráce

Magistrát hlavního města Prahy

Granty v oblasti kultury a umění

Městská část Praha 1

Granty v oblasti kultury

Ministerstvo kultury ČR

NAKI
NAKI II
NPO
Odbor médií a audiovize: oblast kinematografie a médií
Odbor umění, literatury a knihoven
Odbor umění, literatury a knihoven MK ČR
Podpora profesionálního umění
Poskytnutí příspvěvků na tvůrčí nebo studijní účely pro rok 2018
Program Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního divadla, tance, hudby a výtvarného umění
Program na podporu kulturních aktivit vysílaných do zahraničí
Program na podporu kulturních aktivit vysílaných do zahraničí
Program na podporu literatury
Státní fond kultury ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

INTER-EXCELLENCE (INTER ACTION)
IP DKR
IP DKR
IP DKR
IP DKR
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - Mobility
MŠMT - Vnitrostátní procedury pro vstup do akcí COST
Projektová soutež AMU na rozdělení IP DKR v roce 2019
Projetková soutež AMU na rozdělení IP DKR v roce 2019
VES18IZRAEL
Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů (2019-2020)
Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů (2019-2020)
Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů (2019-2020)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo zahraničních věcí

Česko-polské fórum

MŠMT

Centrální rozvojové projekty
Projektová soutěž

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

Otevřená soutěž o poskytnutí nadačního příspěvku 2018

Nadace Bohuslava Martinů

Nadační příspěvek Bohuslava Martinů

Nadace český hudební fond

Nadační příspěvek Český hudební fond

Nadace český literární fond

cestovní stipendia pro vědecké pracovníky z prostředků Nadace Českého literárního fondu
Cestovní stipendia vědeckých pracovníků
Nadační příspěvek Český literární fond

Nadace Leoše Janáčka

Nadační příspěvek Nadace Leoše Janáčka

Nadace O2

SmartUp

Nadace Preciósa

Nadace pro současné umění Praha

Podpora výtvarných projektů realizovaných v roce 2019
26. ročník grantů na podporu výtvarných projektů
Grant na podporu prezentačního projektu pro jednotlivce nebo instituci
Grant na podporu realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru
Grant na podporu umělecké aktivity v oblasti sociální minority

Nadace Vodafone

Jiný program
V pohybu

Nadace Život umělce

Nadační příspěvek Život umělce

Odbor umění, literatury a knihoven

Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního umění

OSA

Partnerství OSA

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.

Grantový program "Partnerství OSA"

Pražské kreativní centrum

Příprava projektů evropské spolupráce

Státní fond kinematografie

Celoroční činnost institucí a propagace dobrého jména české kinematografie
Distribuce kinematografického díla
Propagace českého kinematografického díla
Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy
Výroba animovaného filmu
Výroba českého dokumentárního filmu
Výroba českého kinematografického díla
Vývoj českého kinematografického díla
Vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie

Státní fond kultury ČR

Dotace SFK na rok 2022
Odbor médií a audiovize: oblast kinematografie a médií
Odbor umění, literatury a knihoven

Středočeský kraj

Dotace Středočeského kraje - Fond kultury a obnovy památek

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

Konferenční granty
SCOPES
Valorizační granty

TAČR

ALFA
BETA2
CENTRA KOMPETENCE
CHIST-ERA III
DELTA
EPSILON
ÉTA
GAMA
GENDER-NET PLUS COFUND
OMEGA
THÉTA
ZÉTA

Taipei Economic and Cultural Office

Huayu Enrichment Scholarship Program
Taiwan Scholarship Program

The British Academy

Visiting Felllowships

The Kellner Family Foundation

Granty na studium v zahraničí

UNESCO

9th IFCD call

UNESCO - IFCD

Visegrad Fund

Visegrad Grants

Visegrádský fond

Malé granty
Rezidenční pobyty pro literáty
Standardní projekty
Umělecké residence
Umělecké rezidence v oblasti audiovize
Visegrad Artist Residency - Performing Arts (VARP)
Visegrádská konference na podporu strategického programu
Visegrádská stipendia
Visegrádský grant pro univerzitní studia
Visegrádský strategický program

Vzdělávací nadace Jana Husa

Grant Husovy nadace
Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku
Stipendium Husovy nadace

zkouška

zkouška vyhlašovatel

Důležité dokumenty


Kontakty

Ing. Václav Obadálek

Vedoucí počítačového centra

E-mail: vaclav.obadalek@amu.cz
Telefon: 234 244 545, ['+420 776 155 585']

Úřední hodiny:
Středa 14:00 až 16:00 - Počítačové centrum, Rektorát Jiný termín možný po dohodě.
Detail osoby
Bez obrázku.