Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webÚřední deska

Nejnovější

23.04.2018

Jiná oznámení
Knihovna - aktuality

Přerušení provozu knihovny DAMU od 18. 6. do 27. 9. 2018 z důvodu rekonstrukce

 

23.04.2018

Jiná oznámení
KALD - aktuality
Volná místa, konkursy

Výběrové řízení - odborný asistent/asistentka KALD

 

23.04.2018

Jiná oznámení
KVD - aktuality
Volná místa, konkursy

Výběrové řízení - odborný asistent / asistentka KVD

 

18.04.2018

Jiná oznámení
AS DAMU
Zápisy z jednání

Zápis z 13. zasedání AS DAMU / 3. 4. 2018

 

18.04.2018

Jiná oznámení
KVD - aktuality

Sympozium Dějiny a divadlo 2018


16.04.2018

Jiná oznámení
KVD - aktuality

DAMU Jr. - #2 Pohyb a hlas


12.04.2018

Jiná oznámení
AS DAMU

Výsledky voleb do AS DAMU

 

09.04.2018

Jiná oznámení
KVD - aktuality

Causa: Re-CIT-ace


05.04.2018

Jiná oznámení
KVD - aktuality

DAMU Jr. - #1 DAMU a divadlo

 

03.04.2018

Jiná oznámení
Volná místa, konkursy

Výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího provozu divadelního studia DISK

 

03.04.2018

Jiná oznámení
KATaP - aktuality
Volná místa, konkursy

Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na Katedře autorské tvorby a pedagogiky

 

28.03.2018

Jiná oznámení
AS DAMU

Volby do Akademického senátu DAMU - kandidáti pro volební období 2018 - 2021

 

26.03.2018

Doktorské studium

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Adriány Cieślakové

 

26.03.2018

Doktorské studium

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Zuzany Pártlové

 

26.03.2018

Doktorské studium

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Olgy Věry Cieslarové

 

26.03.2018

Doktorské studium

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Aleny Rybníčkové

 

20.03.2018

Jiná oznámení
AS DAMU

Zasedání AS DAMU - 3. dubna v 16.00

 

19.03.2018

Studijní aktuality

Výzva – účast na studentském programu 22. ročníku festivalu Divadelní Flora Olomouc


14.03.2018

Jiná oznámení

Setkání studentů na piazzettě ND

 

06.03.2018

AS DAMU
Zápisy z jednání

Zápis ze zasedání AS DAMU z 27. února 2018

 

03.03.2018

Jiná oznámení
Studijní aktuality

Prohlášení studentské komory AS DAMU ke zvolení Zdeňka Ondráčka předsedou komise pro kontrolu GIBS

 

02.03.2018

Jiná oznámení

Děkanské volno za účelem svolání akademické obce DAMU (4. dubna)

 

02.03.2018

Jiná oznámení

Svolání akademické obce DAMU k volbám do AS DAMU (4. dubna)

 

01.03.2018

Jiná oznámení
Výnosy děkana
Doktorské studium

Vyhláška děkanky DAMU č. 2/2018 ohledně přiznání stipendií studentům doktorského studia

 

28.02.2018

Jiná oznámení

Soutěž o nejlepší krátkou divadelní hru - vyhlášení

 

27.02.2018

Jiná oznámení

V Nakladatelství AMU vychází publikace Dějiny Akademie múzických umění v Praze


23.02.2018

Jiná oznámení

Doplňující volba do studentské komory AS AMU za FAMU

 

23.02.2018

Jiná oznámení

Oznámení o zasedání Umělecké rady DAMU a habilitačním řízení Mgr. Martina Pšeničky, Ph.D. (7. března)

 

20.02.2018

Jiná oznámení

Zasedání Akademického senátu DAMU 27. února

 

19.02.2018

Jiná oznámení
KTK - aktuality

Diskuse vedená (s) magnetofonovými páskami (Thunder. Enter the three witches.) 11. března 2018

 

16.02.2018

Jiná oznámení

Vyhlášení doplňovací voleb do AS AMU na Filmové a televizní fakultě AMU

 

15.02.2018

Jiná oznámení
Studijní aktuality

Protokol o průběhu voleb do AS AMU

 

02.02.2018

Jiná oznámení

Volby do Akademického senátu AMU 13. 2.–14. 2. 2018

 

25.01.2018

Jiná oznámení
Studijní aktuality

Vyhlášení voleb do AS AMU na Divadelní fakultě AMU

 

20.01.2018

Jiná oznámení
KVD - aktuality

DAMU Jr. 2018


20.01.2018

Studijní aktuality
Jiné předpisy

Vyhláška proděkana pro studijní záležitosti DAMU. Uzavření studia v zimním semestru a postupu do letního semestru 2017/18

 

17.01.2018

Jiná oznámení
IP/Vnitřní soutěž AMU - okruh 2
Studijní aktuality

Vyhlášení vnitřní soutěže DAMU (IP AMU 2018) - okruh 2 (1. kolo)

 

15.01.2018

AS DAMU
Výnosy děkana
Studijní aktuality

Vyhlášení voleb do Akademického senátu DAMU ve dnech 11. a 12. dubna 2018

 

10.01.2018

Přijímací řízení - doktorské studium
Doktorské studium

Vyhlášení přijímacího řízení do oboru Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika

 

09.01.2018

Jiná oznámení
IP/Vnitřní soutěž AMU - okruh 1

Vnitřní soutěž DAMU (IP AMU 2018) - okruh 1 - vyhlášení a výsledky

 

19.12.2017

AS DAMU
Zápisy z jednání

Zápis ze zasedání AS DAMU z 12. prosince 2017

 

15.12.2017

Jiná oznámení
Studijní aktuality

Vyhlášení voleb do AS AMU na dny 13. a 14. února 2018

 

07.12.2017

UR DAMU
Zápisy z jednání

Zápis ze zasedání UR DAMU z 8. listopadu 2017

 

03.12.2017

Studijní aktuality

Poplatky za nadstandardní administrativní úkony

 

31.10.2017

AS DAMU
Zápisy z jednání

Zápis ze zasedání AS DAMU z 31. října 2017

 

11.08.2017

UR DAMU
Zápisy z jednání

Zápis ze zasedání UR DAMU ze 7. června 2017

 

20.06.2017

UR DAMU
Zápisy z jednání

Zápis ze zasedání UR DAMU z 8. března 2017

 

20.06.2017

AS DAMU
Zápisy z jednání

Zápis ze zasedání AS DAMU z 16. května 2017

 

20.06.2017

AS DAMU
Zápisy z jednání

Zápis ze zasedání AS DAMU z 18. dubna 2017

 

20.06.2017

AS DAMU
Zápisy z jednání

Zápis ze zasedání AS DAMU z 14. března 2017

 

01.03.2017

Teze dizertačních prací

Výsledky 3. ročníku soutěže o nejlepší krátkou divadelní hru

 

22.02.2017

Studijní aktuality

Výnos rektora č. 2/2017

 

INFO

Aktuality jednotlivých kateder a oborů najdete na stránkách kateder.