Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Vědecká rada

Ústavu teorie scénické tvorby DAMU divadelní fakulty Akademie múzických umění

Předseda:

doc. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D., ředitelka Ústavu teorie scénické tvorby DAMU

Členové:

prof. Jaroslav Vostrý – zástupce ředitelky Ústavu

doc. Jaroslav Provazník – proděkan DAMU pro pedagogické záležitosti a VV činnost

doc. MgA. Jan Burian – vedoucí katedry činoherního divadla DAMU

prof. Jan Dušek – vedoucí katedry scénografie DAMU

prof. PhDr. Jan Císař, CSc.

prof. MgA. Jan Vedral, Ph.D.

doc. MgA. Jakub Korčák

Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.

Mgr. Jitka Pelechová Goriaux, Ph.D.

Mgr. Pavel Bár, Ph.D.