Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Studenti a čekatelé v oboru doktorského studia Scénická tvorba a teorie scénické tvorby (Scénologie)

AR 2016–2017

1. ročník

MgA. Tereza Hofová – Divadelní herectví versus umělecká performance

MgA. Zdeněk Janál – Werichova vila (Scénologické a dramaturgické kontexty Werichovy vily. Od scénologie místa k dramaturgii kulturního centra)

MgA. Hana Nováková – Scénické podoby současného britského divadla: drama - režisér - herec

2. ročník

Lenka Pichlíková Burke – Herecké techniky a metody

3. ročník

MgA. Jana Šrámková – Scénování literatury a literátů

Čekatelé

MgA. Klára Novotná – Herecká dramaturgie

MgA. Milan Šotek – Herecká dramaturgie: od kabaretu k velkému divadlu

MgA. Mikoláš Tyc – Artikulace prostoru jako cesta k moderní české režii aneb Od prostředí k prostoru

MgA. Gabriela Zelená Sittová – Scénologie mluvního projevu (Mluvené slovo ve službě umění)

 

V průběhu AR 2015/2016 úspěšně složila státní doktorskou zkoušku a obhájila disertační práci MgA: Tereza Hájková Šefrnová („Podmínky k herectví – srovnání situace v České republice a v Spojených státech amerických“).