Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Publikační činnost Ústavu teorie scénické tvorby

(dříve Ústav dramatické a scénické tvorby)

je spojena s vydáváním časopisu Disk, který vycházel v letech 2002-2012  a v  němž byly pravidelně uveřejňovány studie a stati související s jeho výzkumnou činností (viz http://edicedisk.amu.cz/cs/archiv; k orientaci v problematice, kterou se časopis Disk zabýval, viz tematické rozřazení statí: http://edicedisk.amu.cz/cs/archiv/temata).

Na činnost časopisu navázala od roku 2005 edice Disk ve velké a malé řadě, která se ve formě monografií věnuje reflexi jednotlivých témat, jejichž zkoumáním se Ustav dramatické a scénické tvorby zabývá.

V edici Disk vyšlo (více viz http://edicedisk.amu.cz/cs/edice-disk/velka-rada, resp. http://edicedisk.amu.cz/cs/edice-disk/mala-rada):  

2005

Alexandr Tairov: Odpoutané divadlo. Přeložila Alena Morávková. Velká řada – svazek 1.

Július Gajdoš: Od techniky dramatu ke scénologii. Malá řada – svazek 1.

2006

Zuzana Sílová: DISK a generace 1945 - O Jaroslavě Adamové a Jaromíru Pleskotovi. Velká řada – svazek 2.

Radovan Lipus: Scénologie Ostravy. Velká řada – svazek 3.

Victor Hugo: Předmluva ke Cromwellovi. Přeložil Zdeněk Bartoš. Úvodní studie Daniela Jobertová. Malá řada – svazek 2.

2007

Kateřina Miholová: Král Ubu / Ubu the King – Jarry & Grossman & Fára. Velká řada – svazek 4.

Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová (eds.) Josef Kajetán Tyl 1808 – 1856 – 2006 – 2008. Kolektivní monografie (autoři přispěvků: J. Hyvnar, J. Císař, J. Hůrková, D. Tureček, M. Motošková, B. Srba, V. Ptáčková, V. Viktora, F. Černý, V. Krautmanová, Z. Jindrová). Velká řada – svazek 5.

Michal Rataj: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu. Malá řada – svazek 3.

Július Gajdoš: From Drama Technique to Scenology. Edition Disk small series – volume 4.

2008

Jan Hyvnar: O českém dramatickém herectví 20. století. Velká řada – svazek 6.

Monika Bártová-Brabcová: Fenomén Gilbert & Sullivan. Vznik anglické operety. Velká řada – svazek 7.

Miroslav Vojtěchovský a Jaroslav Vostrý: Obraz a příběh. Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění. Velká řada – svazek 8.

Josef Valenta: Scénologie krajiny. Malá řada – svazek 5.

Jean-Jacques Rousseau: Dopis d’Alembertovi. Přeložil Zdeněk Bartoš. Malá řada – svazek 6.

2009

Giep Hagoort: Umělecký management v podnikatelském stylu. Velká řada – svazek 9.

Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová: Je dnes ještě možné herecké umění? Příspěvek ke scénologii herectví. Velká řada –svazek 10.

Zuzana Sílová (ed.) Generace a kontinuita. K českému scénickému umění 20. století. Kolektivní monografie (autoři Pavel Bár, Jan Císař, Zuzana Sílová). Velká řada – svazek 11.

Daniel Hrbek: Budování divadla. Velká řada – svazek 12.

Eliška Vavříková: Mimesis a poiesis. Od etnoscénologického výzkumu k hereckému projevu v inscenaci Farmy v jeskyni Sclavi / Emigrantova Píseň. Malá řada – svazek 7.

2010

Andreas Kotte: Divadelní věda. Úvod. Velká řada – svazek 13.

Jana Cindlerová, Tereza Marečková, Štěpán Pácl, Pavel Ondruch: Slovo a obraz na scéně. Generační příspěvek k současné dramaturgii. Velká řada – svazek 14.

Jaroslav Vostrý: Scénologie dramatu. Úvahy a interpretace. Velká řada – svazek 15.

Július Gajdoš: Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci. Velká řada – svazek 16.

Maja Jawor: Hlas a pohyb. Herecká technika a herecká tvořivost. Zkušenosti z Gardzienic a zkoušení inscenace Farmy v jeskyni Sclavi / Emigrantova Píseň. Malá řada – svazek 8.

Albert Pražák: Mezi. Stručná interpretace meziprostoru. Malá řada – svazek 9.

Jiří Šípek: Psychologické souvislosti scénické tvorby. Malá řada – svazek 10.      

2011

Jan Císař: Česká divadelní tradice: mýtus, nebo živá skutečnost? Velká řada – svazek 17.

Jaroslav Vostrý and Miroslav Vojtěchovský: Image and Narrative. On scenity in the plastic and dramatic arts. Edition Disk large series

Josef Valenta: Scénologie (každodenního) chování. Velká řada – svazek 18.

Jan Hyvnar: Herec v moderním divadle. K divadelním reformám 20. století. Velká řada – svazek 19.

Jan Hyvnar: Virtuosové. K evropskému herectví 19. a počátku 20. století. Malá řada – svazek 11.

Zdeněk Bartoš: Divadlo a iluze. Malá řada – svazek 12.

2012

Jiří Šesták: Divadlo – kultura – podmínky. Osobní zkušenost. Velká řada – svazek 20.

Jaroslav Vostrý: Scénování v době všeobecné scénovanosti. Úvod do scénologie. Velká řada – svazek 21.

Milan Šotek (ed.) Kabaret Eduarda Basse. Malá řada – svazek 13.

Milan Šotek: Hry se slovy a tanci. Malá řada – svazek 14.

2013

Alexandr Gregar: Město a (jeho) divadlo. Historie královéhradeckého divadelního pahorku. Velká řada – svazek 22.

Eva Machková: Mezi skutečností a snem. Kapitoly z poetiky pohádkové hry. Velká řada – svazek 23.

Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová (eds.) Sláva a bída herectví. Kolektivní monografie (autoři: Jan Hančil, Jaroslav Vostrý, Jiří Šípek, Zuzana Sílová, Klára Novotná, Pavel Bár, Iveta Davidová, Petra Honsová, Marie Valtrová, Tereza Šefrnová a Markéta Machačíková). Velká řada – svazek 24.

Pavel Bár: Od operety k muzikálu. Zábavněhudební divadlo v Československu po roce 1945. Velká řada – svazek 25.

Zuzana Sílová: Komedianti na české scéně. Od divadla k filmu. Velká řada – svazek 26.

Stanislav Slavický: Scénické tradice Latinské Ameriky. Velká řada – svazek 27.

Lenka Chválová: Žena v divadle Josefa Kajetána Tyla. Malá řada – svazek 15.

Kateřina Řezníčková: České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století.Malá řada – svazek 16

2014

Petra Honsová: Jiří Hálek a Jiřina Třebická. K herectví Činoherního klubu a 60. let. Velká řada – svazek 28.

Jaroslav Vostrý: O hercích a herectví (2., rozšířené vydání). Velká řada – svazek 29.

Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová (eds.) Městská divadla pražská v éře Oty Ornesta (1950–1972). Kolektivní monografie (autoři Jaroslav Vostrý, Klára Novotná, Zuzana Sílová, Marie Valtrová, Zuzana Burianová, Jan Císař, Alena Kožíková, Pavel Bár, Ivan Kurz). Velká řada – svazek 30.

Jitka Goriaux Pelechová: Divadlo Thomase Ostermeiera. Na cestě za novým realismem. Velká řada – svazek 31.

Zuzana Sílová a Pavel Bár (eds.): Frejkovy Schovávané na schodech. Poezie a politika. Kolektivní monografie (Zuzana Sílová, Pavel Bár, Matouš Černý, Hana Nováková, Jaroslav Vostrý). Velká řada – svazek 32.

2015

Štěpán Pácl: Slovo v prostoru (Scénické řešení a divácký zážitek). Velká řada – svazek 33.

Denisa Vostrá: Předpoklady japonské scéničnosti. Velká řada – svazek 34.

Stanislav Slavický: Scénické tradice jihovýchodní Asie. Velká řada - svazek 35.

2016

Jana Cindlerová: Dramaturgie her Karla Čapka. Velká řada – svazek 36.

Zeami Motokijo: Poučení hercům (editorka a autorka vstupní studie Denisa Vostrá). Velká řada – svazek 37.

Jaroslav Vostrý, Zuzana Sílová, Pavel Bár (eds.): Divadelním ředitelem 1945–1950. Jiří Frejka na Vinohradech. Kolektivní monografie (autoři Jaroslav Vostrý, Zuzana Sílová, Pavel Bár, Jiří Šípek, Petra Honsová, Klára Novotná, Hana Nováková). Velká řada – svazek 38.

Projít ohněm. Život a smrt Jana Husa. Divadelní hra a scénické čtení podle rozhlasového dramatu Edzarda Schapera. Vydali Barbara Hallensleben a Simon Helbling. Z němčiny přeložila Jitka Goriaux Pelechová. Předmluvou opatřil Ota Pavlíček. Malá řada – svazek 17.

.