Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Publikace

Zde najdete ve formátu pdf volně ke stažení sborníky z konferencí pořádaných Ústavem, a také další publikované texty.

Dialogické jednání jako otevřená otázka Sborník z konference 13. a 14. 11. 1997. Výstup grantu FRVŠ č. 0355/97. Vydala Akademie múzických umění v Praze, divadelní fakulta, katedra autorské tvorby a pedagogiky v roce 1997. Editorka Eva Vyskočilová. Vydání první. Náklad 500ks. ISBN 80-85883-29-5
Herecká propedeutika. Proč, pro koho a jak? První ze tří sborníků, které vycházejí v rámci tříletého grantu GAČR 408/04/1186 „Laboratoř Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví“. Redakce Michal Čunderle. Ilustrace Barka Zichová. Grafická úprava Jan Zich. Vydal Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU. Praha 2006. ISBN 80-7331-060-0
Hlas, mluva, řeč První část druhého ze tří sborníků, které vycházejí v rámci tříletého grantu GAČR 408/04/1186 „Laboratoř Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví“. Redakce Michal Čunderle a Eva Slavíková. Grafické zpracování Jan Zich. Vydal Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU. Praha 2006. ISBN 80-7331-074-0
Řeč, mluva, hlas Druhá část druhého ze tří sborníků, které vycházejí v rámci tříletého grantu GAČR 408/04/1186 „Laboratoř Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví“. Redakce Michal Čunderle a Eva Slavíková. Grafické zpracování Jan Zich. Vydal Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU. Praha 2006. ISBN 80-7331-074-0
Psychosomatika a Pohyb Vydala Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. Praha 2008. Redakce Michal Čunderle (Psychosomatika) a Zdenka Kratochvílová, Hana Malaníková a Irena Pulicarová (Pohyb). Grafická úprava a sazba Jan Zich. Tisk Typos, tiskařské závody. Vydání první. ISBN 978-80-7331-135-3
Herecká propedeutika mezi autorstvím a herectvím Hančil & Malaníková: Herecká propedeutika mezi autorstvím a herectvím Reflexe semináře herecká propedeutika, resp. herecká tvorba v autorském tvaru na katedře autorské tvorby a pedagogiky 2007–2016. Redakce Michal Čunderle. Grafická úprava a sazba Jan Zich. Brkola, Praha 2016. ISBN 978-80-88151-04-3