Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Předběžné rozdělení dotace na SGS DAMU - 1. kolo

Studentská grantová soutěž DAMU 2017 – ROZHODNUTÍ FAKULTNÍ GRANTOVÉ KOMISE ZE DNE 7. 12. 2016

Komise jednotlivě prošla všechny přihlášky. Z celkového počtu 17 projektů navrhuje 16 projektů k financování, 1 projekt nedoporučuje financovat. U mnoha projektů komise konstatovala naddimenzování rozpočtů, proto navrhla jejich krácení.

Komise navrhla použít nerozdělené fin. prostředky pro další kolo SGS.

tis. Kč

 

PŘÍJMENÍ ŽADATELE

požadavek

krácení

navrženo k přidělení

komentář

1

BRYCHTA

108

-20

88

naddimenzovaný rozpočet

2

ČECHOVÁ

58

0

58

 

3

ČÍŽKOVÁ

50

0

50

 

4

ČTVRTNÍK

108

-10

98

naddimenzovaný rozpočet

5

DVOŘÁKOVÁ

96

-16

80

komise navrhuje krácení stávajícího rozpočtu o 20 tis. Kč z důvodu naddimenzování, a zároveň přidání položky odměna školitele ve výši 4 tis. Kč (včetně ZP)

6

HÁBA

129

-30

99

naddimenzovaný rozpočet

7

HOFOVÁ

87

-10

77

naddimenzovaný rozpočet

8

JANÁL

70

0

70

komise navrhuje projekt financovat za podmínky výstupu v podobě studie (L. Krůtová s řešitelem tuto podmínku telefonicky konzultovala, studie byla přislíbena)

9

JEŽKOVÁ

105

-15

90

naddimenzovaný rozpočet

10

KUBÁK

98

-40

58

naddimenzovaný rozpočet - praktická část projektu se nemusí ověřovat na Islandu

11

MAZÚCH

20

0

20

 

12

PERNICOVÁ

48

-48

0

NEDOPORUČENO K FINANCOVÁNÍ z důvodu nezralého výzkumného záměru doktorandky

13

POSPÍŠILOVÁ

159

-109

50

naprosto naddimenzovaný rozpočet (např. fotoslužby nejsou pro databázi kostýmů potřeba, většina kostýmů je již zdokumentována, takže postačí jen sestavení databáze), komise nedoporučuje zabývat se subkulturou trampů

14

PROKOP

186

-46

140

naddimenzovaný rozpočet

15

RAISOVÁ

66

-6

60

naddimenzovaný rozpočet

16

STRÁNSKÁ

85

-30

55

naddimenzovaný rozpočet

17

TUROŠÍK

90

-5

85

naddimenzovaný rozpočet

CELKEM

 

1 563

-385

1 178