Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Projektová soutěž AMU

pro projekty s počátkem řešení v roce 2018.

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro akademické či výzkumné pracovníky AMU.

Plánované výstupy musí být v souladu s Definicí druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Žadatelé za DAMU podávají přihlášky do 16. 11. do 15 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy ing. Lucii Krůtové (lucie.krutova@damu.cz).

Konzultace nad rozpočtem a výstupy jsou možné s L. Krůtovou (raději s dostatečným předstihem).

Odkazy:

Text vyhlášení a formulář.