Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

NAKI II

Vyhlášení 2. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022.

Vyhlášení a soubory ke stažení na stránkách Ministerstva kultury ČR.

Termín odevzdání přihlášek na rektorát: 20. 4. 2017, předtím je však nutno s projektovou manažerkou Ing. Lucií Krůtovou projít rozpočet a formální náležitosti přihlášky - do 13. 4. 2017 (kontakt: ).

Hlavními (povinnými) výsledky projektů mohou být některé z následujících druhů výsledků:

 • Fuzit - užitný vzor,
 • Fprum - průmyslový vzor,
 • Gprot – prototyp,
 • Gfunk - funkční vzorek,
 • Nmet - certifikovaná metodika,
 • Npam - památkový postup,
 • Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem,
 • P – patent,
 • R – software,
 • Zpolop – poloprovoz,
 • Ztech - ověřená technologie,
 • Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem,
 • Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele.