Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výběrová dotační řízení pro rok 2017 MK ČR v oblasti profesionálního umění

MK ČR - výběrová dotační řízení pro rok 2017 v programu Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního divadla, tance, hudby a výtvarného umění včetně státní podpory festivalů profesionálního umění.

Termín dodání formulářů na DAMU ing. Lucii Krůtové: 16. 9. do 12 hodin (mailem: lucie.krutova@damu.cz).

S L. Krůtovou je potřeba předem konzultovat rozpočet a formální náležitosti žádostí.

Pozn.: termín rektorátu je 23. 9. 2016, všechny žádosti však nutně musí projít schválením na fakultě.

Žádost se skládá z:

 • formuláře žádosti
 • popisu projektu
 • formuláře rozpočtu
 • ostatní individuální přílohy dle podmínek jednotlivých oborů
 • v případě spolupořadatele akce je nutná kopie spolupořadatelské smlouvy
 • potvrzení podání žádosti o finanční participaci z dalšího veřejného rozpočtu, případně čestné prohlášení o takovém záměru

Přehledy do příloh za celou AMU zpracuje rektorát.

Podmínky jsou shodné s loňským vyhlášením:

 • je možnost podání víceletého projektu na rok 2018 a 2019
 • max. je možné žádat o finance na 3 projekty v příslušném uměleckém oboru, proto prosím co nejdříve informujte L. Krůtovou o svém záměru projekt podat (v případě vyššího počtu žádostí vybere projekty děkanka DAMU)
 • max. 70 % dotace na projekt
 • max. 10 % náklady na provoz
 • nelze žádat na  mzdy
 • projekt musí vykázat příjmy

Program státní podpory festivalů profesionálního umění je pilotním projektem a jeho realizace je podmíněna předpokladem, že se v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 podaří pro potřeby tohoto programu alokovat alespoň 100 mil. Kč. V opačném případě budou přijaté žádosti zařazeny do programu Kulturní aktivity. Festival musí mít za sebou 5 úspěšných ročníků a musí splnit další podmínky. Podrobnější informace naleznete ve vyhlášení v příloze.

Vyhlášení na stránkách MK ČR.

Předvyplněný formulář pro podání za AMU