Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil granty pro rok 2018

Obory: divadlo, hudba, tanec a nonverbální umění, nový cirkus, výtvarné umění, fotografie, nová média, literatura, audiovize a ostatní -nejednoznačně zařaditelné kulturní projekty.

Za AMU mohou být podávány jen školní projekty.

Termín odevzdání na DAMU: 15. 5. 2017 ing. Lucii Krůtové (lucie.krutova@damu.cz), se kterou je nutno konzultovat rozpočet, spoluúčast a splnění formálních náležitostí.

Odkaz  na vyhlášení a formulář.

Výše veřejné podpory (tj. MHMP + dotace z ministerstev, měst apod.) nesmí překročit 80 % způsobilých nákladů.

Grant je poskytován do max. výše 70 % způsobilých nákladů (u audiovizuálních děl do výše 50 %).