3. místo v Ceně Evalda Schorma 2020 za vlastní dramatizaci pro Moniku Hliněnskou

Netrpělivost srdce - 19. listopadu, 19:30

Autoři: Stefan Zweig, Monika Hliněnská

Inscenace studentů Katedry činoherního divadla v divadle DISK.

Tragédie člověka, který nedokázal říct „ne“.

Anton Hofmiller chce být dobrým člověkem. Nesnese pomyšlení, že by si o něm ostatní mysleli opak. A dobrý člověk přeci neodmítne pozvání do lepší společnosti. Dobrý člověk přeci nebude odmítat štědré dary. Dobrý člověk přeci neodepře pozornost dívce, která je chromá…  byť je to v rozporu s tím, co si žádá srdce. Nadějný poručík dělá jeden ústupek za druhým, zatímco doba se neomylně řítí vstříc první světové válce. 

Adaptace klasického románu Stefana Zweiga je groteskní, avšak naléhavou a zcela současnou výpovědí jedince, který se snaží zalíbit svému okolí natolik, že ztrácí vlastní identitu. 

Za vlastní dramatizaci získala Monika Hliněnská 3. místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2020.

STUDENTI

Martin BEDNÁR MgA. Petr Matyáš CIBULKA Karolína HANZLOVÁ MgA. Monika HLINĚNSKÁ BcA. Jan HONEISER Jan STANĚK MgA. Tomáš ČAPEK Petr ŠINDLER

57'12"

Katedra alternativního a loutkového divadla, 2022

ANYTIME, ANYWHERE

Katedra alternativního a loutkového divadla, 2023

BOUŘE

Katedra činoherního divadla, 2021