Inscenace studentů Katedry alternativního a loutkového divadla v divadle DISK.

Montovna se zabývá vztahem volného času a práce. Pracuje s aktivním vtažením účastníků do pracovně-odpočinkového procesu.

Do Montovny se vstupuje každých 15 minut po skupinkách o velikosti 1-5 osob za doprovodu herce.

Počet návštěv Montovny není omezen. Je možno se vrátit kdykoli během následujících dnů.

Všem divákům (budoucím pracovníkům Montovny) bude ve foyer k dispozici instruktážní video.

Další informace a denní program přednášek probíhajících v Montovně naleznete na facebookových stránkách Montovna.