FESTIVAL AUTORSKÁ TVORBA NABLÍZKO 2023

2023, KATEDRA AUTORSKÉ TVORBY A PEDAGOGIKY (DAMU)

Festival autorské tvorby Nablízko 2023 - Zabijačka z nudy

Centrum žranice: KATaP R313 (trakt Řetězová)

Vstupné je dobrovolné (budeme vám zaň ale vděčni, abychom mohli nabídnout chutnější občerstvení, kvalitnější mok a lepší počasí)

Workshopy: dobrovolný příspěvek, rezervace je nutná.

Rezervační systém letos spouštíme i na veškerý program. Kdo chceš mít jistotu, neváhej a rezervuj!

(EF) = English friendly

Další informace:
Festival autorské tvorby Nablízko
nablizko
Tiktok: @nablizko
Divadlo DISK

PROGRAM:

ČTVRTEK 2. 3.

17:30 Opening festivalu (30”) | Střecha Divadla DISK
Zabijeme prase?

18:00 Divadlo: Naši furianti (40”) Studenti KATaP | Řetízek

Ve světnici honického starosty se právě vejboři chystají k veledůležitému rozhodnutí. Stojí před volbou nového ponocného a rozhodují mezi dvěma kandidáty: Fialou a Bláhou. Jaký bude výsledek, co hlasování předcházelo a kdo všechno k tomu měl co říct, se dozvíte ve volném zpracování Našich furiantů Ladislava Stroupežnického v autorském podání studentů KATaP.

19:30 Veselice + Open Mic | R312 + R313

Kdo chce, nechť si s námi zapěje i připije.

PÁTEK 3. 3.

10:00 Workshop: Dialogické jednání s vnitřním partnerem (90”) Martina Musilová | R312

Dialogické jednání s vnitřním partnerem, též dialogické vnitřních partnerů, je autorská disciplína profesora Ivana Vyskočila (herce a dramatika, zakladatele KATaP, ale také Divadla Na zábradlí). Na tomto workshopu budou mít účastníci příležitost si disciplínu vyzkoušet. Základem je zkušenost a zakoušení stran jednání (mluvení, hraní) sám se sebou (s vnitřním partnerem, popřípadě partnery) zpravidla o samotě, po vzoru snad každému známé samomluvy nebo samohry. Dále pak jde o to, učit se a naučit se podobně autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování a prožívání) produkovat veřejně, v situaci „veřejné samoty“ (koncept Stanislavského), za přítomnosti a pozornosti „diváků“. V situaci, kdy „jako kdyby“ druzí – diváci – při tom nebyli.

10:00 Workshop: Dialogical Acting with the Inner Partner (90”) Pavel Zajíček | Řetízek | EF

This unique approach to self discovery and personality training created by Prof. Ivan Vyskočil, writer, performer, psychologist and teacher, has been developed in Prague, Czech Republic for 40 years, for 25 years the discipline is studied in the context of Theatre Faculty (DAMU) as pivotal discipline in Authorial Acting programme at Department of Authorial Creativity and Pedagogy and connected artistic research. Dialogical Acting with the Inner Partner largely is:
• the path to self-discovery, self-acquaintance, self-acceptance and self-fulfillment
• creation of mind-body conditions for creative communications, “conductive“ empathy
• experience, recognition and study of drama principles
• experience, recognition and study of non-objective acting.

11:00 Workshop: Divadelní antropologie (120–180”) Jana Pilátová | R407

Přirozený stav života je nejistota – a nejen při krizích. I každodennost je životu nebezpečná, rutina uspává. V divadle se můžeme budit, hledat jiné možnosti a nevědět předem, co objevíme. V životě se nejistotě vyhýbáme, ale v divadle otevírá naše vnímání a tvořivost. Divadelně antropologický videoseminář je setkáním lidí zvědavých na druhé i na sebe. Podíváme se na krátký záznam divadelní akce, řekneme si, co kdo viděl, podíváme se znovu, budeme se divit, co to pro koho může znamenat, a zkusíme pochopit, proč vidíme jen něco a že si to neděláme naschvál.

11:45 Workshop: Fyzické básnictví (135”) Petr Váša | K333

Fyzické básnictví je zvláštní způsob práce s jazykem. Kromě běžné mluvené a psané řeči používá – pokud možno prostě a originálně – také řeč pohybů, zvuků, gest a obrazů, v různé míře a v různých vzájemných kombinacích, případně běžnou řeč opouští a vytváří řeč novou, osobní a přitom obecně srozumitelnou.
Dílna fyzického básnictví je zaměřená na propojování řečového, hlasového a pohybového sebevyjádření se zpracováním individuálně zvoleného tématu. Zkušenosti z různých uměleckých oborů jsou vítané, ale ne nutné. Pohodlné oblečení a psací potřeby stačí.

11:45 Workshop: Hlas jako zrcadlo osobnosti (120”) Ivana Vostárková | R312

Práci s hlasem můžeme vnímat jako způsob poznávání sama sebe i jako cestu k vlastním tvůrčím zdrojům. Takové pojetí se zaměřuje na vnímavost a citlivost k sobě, ke svému tělu jako tvůrčímu nástroji a odlišuje procesy vedené vůlí, úmyslem, příkazem a procesy vytvářené spontánně hrou či imaginací. Toto pojetí postupuje od spontánních projevů syrového hlasu, jehož schopnost projevu je nám vrozena, až postupně k samotnému hlasu jako tvůrčímu prostředku.

11:45 Workshop: Dialogické jednání s vnitřním partnerem (90”) Eva Slavíková | Řetízek

Dialogické jednání s vnitřním partnerem, též dialogické vnitřních partnerů, je autorská disciplína profesora Ivana Vyskočila (herce a dramatika, zakladatele KATaP, ale také Divadla Na zábradlí). Na tomto workshopu budou mít účastníci příležitost si disciplínu vyzkoušet. Základem je zkušenost a zakoušení stran jednání (mluvení, hraní) sám se sebou (s vnitřním partnerem, popřípadě partnery) zpravidla o samotě, po vzoru snad každému známé samomluvy nebo samohry. Dále pak jde o to, učit se a naučit se podobně autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování a prožívání) produkovat veřejně, v situaci „veřejné samoty“ (koncept Stanislavského), za přítomnosti a pozornosti „diváků“. V situaci, kdy „jako kdyby“ druzí – diváci – při tom nebyli.

15:00 Autorské prezentace / Authorial Presentations (60”) Studenti KATaP | DISK | EF (partially)

Studenti KATaP představují svá témata, své autorství, své vidění světa skrze krátké autorské prezentace, kterými tradičně uzavírají semestr na DAMU. Každá je jedinečná a neopakovatelná.
KATaP students present their personal themes, their authorship, their perception of the world, through short authorial presentations that traditionally conclude their semester at DAMU. Each is unique and unrepeatable.

16:00 Konzultace k přijímacímu řízení na KATaP (60”) Hana Malaníková a studenti KATaP | R407

17:45 Divadlo: Z vytracena (60”) Krvik Totr | Řetízek 

„Jaký je Zelingerův dokonalý plán? Kudy se vstupuje správně do pravoslavné církve? Je dnes pátek, pondělí, nebo čtvrtek? Jaké noviny si šel koupit Reine-Claude? Může se každý jmenovat Tereza?“
Po rodičovské pauze se vracíme do autorsky-divadelního procesu – pěkně pozvolna, přes text-appeal, kde si před vámi zkoušíme, co to vlastně píšeme a jak si vám to vlastně dovolujeme servírovat. Něco jsme kvůli vám od minule předělali, něco nového přidali, něco asi projde, něco asi ne. Ale co z toho to bude... Nablízko suď.
Texty napsali a čtou Petr Jediný Novotný & Tomáš Kout. Písně složila a zpívá Sonia Koutová. V dalších rolích a účinkují Zita Patíková a Filip Votava.
www.krviktotr.cz

19:30–23:30 Masopustní karneval aneb Mask'n'Roll! | DISK | EF

Vem masku, ať se na sebe nemusíme moc koukat, a pojďme zabít nudu nespoutaným tancem!

19:30 Koncert: Ty Syčáci (90”) | DISK | EF

Alternativní brněnská hudební skupina v čele s legendárním Petrem Vášou, jednou z nejpozoruhodnějších postav české alternativní scény. Váša je výjimečný zpěvák, textař, performer a experimentátor, jediný český muzikant schopný hrát doslova celým tělem (on sám tento styl, který jej proslavil už při sólovém vystupování, nazývá „fyzické básnictví“).  Kapela založená v roce 2000 se těší velké oblibě zejména díky svému nasazení na pódiu a strhující atmosféře, kterou dokážou během hraní vytvořit. Jejich styl se jakémukoli škatulkování vzpírá. Rámcově se dá říci, že zahrnuje prvky rocku, jazzu, moravského folklóru a world music. Největšími devízami Těch Syčáků je nekompromisní, ostrý styl a vytrvalost ve ztvárňování vlastních představ. 
Obsazení: Petr Váša – zpěv, Petr Zavadil – kytary, Tomáš Fröhlich – baskytara.

Led by the legendary Petr Váša, Ty syčáci are particularly popular because of their thrilling atmosphere onstage. The band’s biggest tenets are their uncompromising, sharp style and their dedication to portraying their own images. 
www.tysycaci.cz

21:30 Koncert: Madame Ledet and the Late Night Affair (Alyssa Dillard) (120”) | DISK | EF

Alyssa Dillard je texaská umělkyně a hudebnice, která v současné době působí v Praze. Věnuje se převážně site-specific vizuálním instalacím a performance, DJ, tanci, divadlu a filmu. Kombinováním různých médií Allysa prozkoumává nové možnosti vypravěčství. Rovněž spolupracuje s interdisciplinární nevládní uměleckou organizací OKRA Foundation, se kterou tvoří site-specific performance (divadlo, tanec, instalace, hudba). Její hudební projekt Ledet nedávno soutěžil v soutěži MArte Live Europe v Polsku, kde se probojoval do semifinále.

Alyssa Dillard is a Texan artist and musician currently based in Prague, Czech Republic. She creates site-specific visual art installations and performances, mixing music, dance, theatre, installations, and film. Mixing mediums exploring new venues for storytelling. Partnered with the new interdisciplinary NGO arts organization OKRA Foundation she creates devised site specific performance pieces (theatre, dance, installation, and music). Her music project LEDET has recently been in the MArte Live Europe contest where she made it to the semi-finals in Poland.

23:30 Karaoke pro nenasytné | R312 | EF

SOBOTA 4. 3.

10:00 Workshop: Pohyb / Movement (180”) Mish Rais, Jana Novorytová | Velký taneční sál | EF

Workshop v režii Částečného znejistění se letos zaměří na improvizaci a hru jako tvůrčí a pohybový princip. Jak pracovat ve skupině, sám se sebou, jak rozvinout, co se nabízí?

Workshop by Partial Uncertainty will this year explore improvisation and play as a creative and movement principle. How to work in the group, with oneself, how to develop an offer?

10:00 Workshop: Klauni nablízko (120”) Eva Čechová, Hana Malaníková | Řetízek

Základy klaunské hry. Série základních cvičení, která vás vystaví přímému kontaktu s publikem. Zaměříme se na jednání v situaci, rozehrávání podnětu ve hře a celkově na objevování hráčství (sólové i s partnerem). Samá radost.

10:00 Workshop: Autorské psaní (120”) Petr Jediný Novotný | R312

Na KATaP se záměrně vyhýbáme principům tvůrčího psaní – jde u nás přece jen o něco jiného než o líheň pro spisovatele. Pár autorských textů za semestr musí ale nakonec napsat každý student a někdy ta zaseknutá inspirace zatraceně bolí. Pojďme si během dvou hodin pohrát s fantazií tak, aby to nebolelo a na konci se prázdný papír zaplnil. Vítán je kdokoli s perem, tuší a chutí.

10:00 Workshop: Authorial Writing (90”) Kierstan DeVoe | R407 | EF

Do you feel creatively stunted? Do you find yourself struggling to write beneath the unbearable weight of your own perfectionism? Are you an actor or a director or a general human who wishes they had more material to work with, or just to have? Together we will create and test out various short texts through various silly (and/or odd) prompts and exercises. Please bring yourselves, paper, and something to write with!

12:00 Workshop: Authorial Reading (90”) Pavel Zajíček | R407 | EF

Authorial reading is one of KATaP's major disciplines, that you can now experience! What is written in its recipe in a cookbook called “DAMU Study Plan?” Well: “At the seminar, students read (don’t lecture or act!) their texts and are then subjected to audience reactions themselves. In doing so, they no longer have the opportunity to explain their text any further; only what they have actually written is in play. The discussion is conducted by the educator, who is the last to contribute to it, if there is something that has been left unsaid.” So come and tell yourselves what you heard and how.

12:15 Workshop: Autorské čtení (90”) Petr Jediný Novotný | R312

Autorské čtení je jedna z hlavních disciplín KATaP a vy ji teď můžete ochutnat. Co se píše v jejím receptu v kuchařce zvané Studijní plán DAMU? "Na semináři studenti čtou (nepřednášejí, nehrají!) své texty a vzápětí jsou sami vystaveni reakcím posluchačů. Nemají přitom už možnost dále svůj text vysvětlovat; ve hře je jen to, co skutečně napsali. Rozpravu řídí pedagog, sám k ní však přispívá až jako poslední, pokud se mu zdá, že něco podstatného zůstalo nevysloveno." Pojďte si tedy říct sami, co jste to slyšeli a jak.

15:00 Autorské prezentace / Authorial Presentations (90”) Studenti KATaP | DISK | EF – partially

Studenti KATaP představují svá témata, své autorství, své vidění světa skrze krátké autorské prezentace, kterými tradičně uzavírají semestr na DAMU. Každá je jedinečná a neopakovatelná.
KATaP students present their personal themes, their authorship, their perception of the world, through short authorial presentations that traditionally conclude their semester at DAMU. Each is unique and unrepeatable.

17:00 Divadlo: Sklizeň (45”) Antonín Puchmajer D.S. | Řetízek

Kabaret o těch úplně, ale úplně nejzásadnějších věcech, jako je najít si dobrou práci, partnera na celej život a tak. Protože jak tohle nemáš vyřešený, může se ti stát, že se jednoho rána probudíš a zjistíš…
Scénář: Martin J. Švejda – Kateřina Rudčenková. Režie: Martin J. Švejda a kol. Hudba: Sonia Koutová, Martin J. Švejda, Kateřina Rudčenková
Hrají: Barbora Jonášová, Sonia Koutová, Petr Jediný Novotný j.h., Jakub Škorpil, Hana Tillmanová
https://antonin-puchmajer-d-s0.webnode.cz/

18:00 Koncert: „Колискові-Ukolebávky-Lullabies“ (60”) Veronika Pozniak | Řetízek | EF

Veronika Pozniak je herečka a zpěvačka z Ukrajiny. Hudbě se věnuje už od útlého věku a ráda kombinuje hudbu s herectvím. Její nový program „Колискові-Ukolébavky-Lullabies“ představuje ukolébavky z různých konců světa v neobvyklých interpretacích. Písničky jsou věnovány jak dětem, tak všem dospělým dětem.
Veronika Pozniak is an actress and singer from Ukraine. She has been a musician since childhood and she enjoys combining her musical practice with acting. Her new program, "Колискові-Ukolébavky-Lullabies," presents lullabies from different parts of the world in new, unique interpretations. The songs are dedicated to all children, young and old.

19:00 Divadlo: Pomeranč (100”) Divadlo Radar | DISK 

Já plavu. Já plavu. Já tančím. Já plavu. Já se hledám. Já plavu. Já jsem Pomeranč. Já plavu. Jsem Pomeranč? Možná neplavu tolik. Možná vůbec.
Scénář: Jan Daniel. Režie: Jan Daniel a Anna Poláková. Dramaturgie: Anna Poláková
https://divadloradar.cz/predstaveni/2022/pomeranc

21:30 Koncert: 9 kg přibrala (75”) | DISK (EF)

Fúze Vangelise s hudbou od táboráku. Vítej u nás doma! 
Vangelis meets campfire music. Welcome to our home!
Cast: Anna Poláková, Jan Daniel, Matouš Martínek, Mikuláš Adam, Marek Pavlovský a Tomáš Černý
https://bandzone.cz/_106075

NEDĚLE 5. 3.

10:00 Workshop: Ukrajinské lidové písně (90") Veronika Pozniak | Malý taneční sál 

Veronika Poznіak je herečka a zpěvačka původem z Ukrajiny. Studiu lidových písní se věnuje sedm let. Zpívala s etnokapelou Jagody, kde rovněž hrála na akordeon. Od roku 2021 aktivně vystupuje v České republice s programem ukrajinských lidových písní. Veronika věří, že by nikdo neměl zapomínat na svůj původ a že lidové písně pomáhají lidem udržovat kontakt se svou rodnou zemí.

Вероніка Позняк є акторка та співачка з України. Займається дослідженням української народної пісні сім років поспіль. Протягом чотирьох років була учасницею етно-гурту “Ягоди”, де співала і грала на акордеоні. Від 2021 року активно виступає з сольною програмою народних пісень на території Чеської Республіки. Вероніка вірить, що народна пісня як ніщо інше “тримає” зв’язок з землею і не дає нам забути, якою є наша природа.

11:45 Workshop: Skupinový výklad snů (90-120") Jan Puc | R407 

Workshop zkoumá možnosti porozumění snům účastníků na základě jejich opětovného prožití ve skupině. Jádrem našeho setkání je aktivní zapojení imaginace všech účastníků, kteří se vhodným kladením otázek pokouší vyjasnit pocitové jádro snové situace. Účastníci spolu se snícím vstupují do jeho snu a prožívají jeho snovou situaci ve své fantazii. Zpravidla dochází k objasnění významu snu nad rámec toho, co si snící po probuzení zaznamenal. Někdy je možné na konci vyslovit celkový význam snu – o čem to celé je a jaké životní možnosti sen snícímu ukazuje.
Tento postup se nezaměřuje na hledání podobností snu s bdělým životem snícího. Těžiště workshopu spočívá ve znovuprožívání snu ve skupině s důrazem na zapojení fantazie všech přítomných. Vstup na workshop je možný pouze v doprovodu snu. Váš sen se bude cítit nejlépe, když jej přepíšete na volný list papíru a přinesete s sebou.

15:00 Scénické čtení: Šťastný princ (20") Kristýna Zinková, Tereza Kořánová | Řetízek

Scénické čtení známé pohádky Oscara Wilda, které dvě studentky KATaP doslova zvedlo ze židle. Šťastný princ je pohádka o životním štěstí, které ve světě není rozděleno rovným dílem. Co se však stane, když se o své vlastní štěstí někdo rozdělí? Jsou dobré skutky po zásluze potrestány? Oscar Wilde své odpovědi už napsal a my vám je nyní přečteme.

15:30 Křest: Zpívejte, volové! (45") Přemysl Rut | Café Montmartre

Přemysl Rut křtí své knížky (ne)Vyskočil aneb Příběh a autor(ství) (Brkola) a Zkouška sirén (Vyšehrad) a CD Zpívejte, volové! (Galén).

16:30 Divadlo: Třetí rytíř (50") Václav Zimmerman, Pavel Zajíček | R302

„Už dávno jsme spolu chtěli něco udělat, ale ne tak moc, abychom pro to něco skutečně udělali. Časem se přesto začalo něco dít. Mohla by to být pohádka.“ 
Dva herci v kostýmech rytířů hledají draka, aby našli princeznu. Hudební lyrické drama v autorském provedení. 
„Pídím se po tom, co tím chci říct, co to znamená, co chci komu předat. Pak mi přijde, že to nevím. Pak mi přijde, že na to nemám. Pak mi přijde, že to ani nemám dělat já. A proto to neudělám. Po čase se k tomu vrátím a toto schéma zopakuju. Kruh.“

17:45 Divadlo: Ptačí sněm (50”) Děda | Řetízek

Nenápadná hra u dubového stolu se změní v dalekou cestu, když z kolíčků na prádlo a z útržků a shluků slov vyroste hrdinský příběh. Tři dívky, hlasy, dřevo a kov. Tvůrčí tým inspirovaný básní perského mystika a apatikáře Faríduddína Attára zpracoval starou pověst do minimalistické formy nezávislé na divadelním prostoru.
Tvůrčí tým skupiny Děda: Daniela Grohová, Markéta Labusová, Simona Suchanová, Anežka Matoušková, Jana Nunčič, Kristýna Kužvartová

19:00 Koncert: Jiří Bulis po 30 letech (60”) Přemysl Rut a studenti KATaP | Řetízek

20:30 Zavíring festivalu | R313

STUDENTI