DEBATA PRO LOUTKY O SEDMI JEDNÁNÍCH

2019, KATEDRA ALTERNATIVNÍHO A LOUTKOVÉHO DIVADLA (DAMU)
Debata pro loutky o sedmi jednáních - 14. prosince, 19:30