STUDENTI

Anežka BEDNÁŘOVÁ Berta DOUBKOVÁ Kristýna KHINOVÁ BcA. Tomáš KOČÍ BcA. Alžběta NOVÁKOVÁ MgA. Jan RAZIMA Natálie VACKOVÁ

57'12"

Katedra alternativního a loutkového divadla, 2022

ANYTIME, ANYWHERE

Katedra alternativního a loutkového divadla, 2023

BOUŘE

Katedra činoherního divadla, 2021