STRK: STUDENTSKÁ RADA KVALITY

3. června 2024 13:00 -

3. června 2024 15:00

Vezmi kámošstvo z DAMU a pojď si říct, co tě trápí, co tě těší, co se řeší a co by se řešit mělo. Vem koláč, vem si něco k pití a hlavně přijď.

Co by měl STRK na DAMU vlastně být…

Čistě studentská platforma, na níž se budou potkávat zájemci ze všech kateder. Budou moci sdílet, co by v rámci školy potřebovali řešit. Závěrem každého setkání STRKu bude zápis, který se pravidelně předloží na zasedáních AS DAMU. STRK se ale nestává novým orgánem školy, funguje jako neformální platforma, nabízející podněty pro AS DAMU a vedení fakulty.

STRK by se měl setkávat minimálně jednou za semestr + 1 setkání by mělo proběhnout ve společné organizaci JAMU a DAMU, na němž se studenti obou škol mohou propojit a sdílet. Toto setkání by bylo nejlepší formou studenty organizované konference v jednom ze studentských divadel. Ročníky by se mohly střídat svým místem - 1. rok - JAMU, 2. rok DAMU, atd.

Za STRK zodpovídá studentská komora AS DAMU + případní zájemci z řad studentů