ROCKETS AND BOMBS

11. října 2019 19:30 -

12. října 2019 23:00

Premiéra studentů Katedry alternativního a loutkového divadla v divadle DISK.

Inscenace, jež prozkoumává téma identity – individuální identitu, identitu jednotlivce v rámci skupiny a také identitu celé skupiny. Identita není nic stálého. Proměňuje se a liší se skrze přítomnost a komunikaci, vyvíjí se a stagnuje, vyniká a upadá. Aby divák mohl během představení zažít pocit syrové autentické identity, je večer sestaven ze série interaktivních úkolových sekvencí: fragmenty improvizace, scénografické prvky, selhání a nemožnost převyprávění příběhů – to vše ústící ve společný okamžik mezi účinkujícími a diváky.

S každým představením jsou přidávány nové, účinkujícím neznámé, úkoly, což do představení vnáší pocit nebezpečí, nepředvídatelnosti a potenciálního chaosu a neúspěchu. Zůstávají však i staré úkoly, které se s opakováním posouvají a vyvíjejí a dávají možnost odhalit pravdu o naší identitě. Každé představení bude neopakovatelný unikát, tak jako totožnost každého z nás a tak jako každý, kdo se přijde osobně přesvědčit.

DIVADLO DISK

Karlova 26
116 65 Praha 2