PREZENTACE MAGISTERSKÝCH PROJEKTŮ KP DAMU

28. května 2019 9:30 -

29. května 2019 12:10

Zveme na prezentace magisterských projektů studentů katedry produkce DAMU.

Prezentace jsou jako každý rok otevřeny veřejnosti a poskytují prostor pro diskuzi o aktuálním dění v oboru divadelní produkce a produkce v performing arts.

DAMU - Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, Praha 1, Hallerův sál
28.-29. 5. 2019, v obou dnech od 9:30.

Více informací najdete na facebookové události >>

DAMU

Divadelní fakulta AMU 

Karlova 26

110 00 Praha 1