PŘEDNÁŠKA S DISKUSÍ: JAK ZVLÁDNOU ZKOUŠKOVÉ?

18. prosince 2023 17:30 -

18. prosince 2023 18:30

Lektor: Mgr. et MgA. Martin Sedláček (psycholog DAMU)
Počet osob: 50 osob (studující AMU)
Délka trvání: 1 hod
Jazyk přednášky: čeština
Místo: Hallerův sál S111, DAMU, Karlova 26
Možnost on-line účasti: Ano (odkaz na připojení bude poslán registrovaným účastnicím a účastníkům)
Registrace účastnic a účastníků probíhá do 13. 12. 2023 (včetně) na email tajemnice ombudsmana DAMU: simona.kysilkovasnajperkova@damu.cz. 

Důvody konání přednášky a její cíle

Zejména první zkouškové období může byt náročné, jak co se týče samotného obsahu zkoušek, tak organizace času. S psychologem DAMU Martinem Sedláčkem jsme se proto domluvili na praktické formě podpory všech studujících na AMU. Na setkání budete mít možnost řešit, jak se vypořádat s prokrastinací, jak čelit strachu ze zkoušení a jak organizovat čas. 

Program přednášky a diskuse 

  • Zkouškové období a stres
  • Rizika vyplývající z prokrastinace
  • Organizace času
  • Sebepéče  
  • Diskuse s účastnicemi a účastníky

Doplňující informace o akci

  •  Účastníce a účastnici budou požádaní o podpis na prezenční listinu a poskytnutí zpětné vazby prostřednictvím anonymního evaluačního dotazníku
  • Na přednášku se není třeba předem připravovat.
  • Během přednášky bude pořízena fotodokumentace za účelem prezentace akce na sociálních sítích DAMU/AMU a kontroly čerpání projektu. Pokud nesouhlasíte s pořízením fotografie, sdělte to prosím při registraci
  • Workshop je pořádán v návaznosti na Plán činnosti ombudsmana DAMU na rok 2023.

Všechny organizační dotazy k workshopu směřujte prosím na:
Mgr. et MgA. Simonu Kysilkovou Šnajperkovou, tajemnici ombudsmana DAMU (tel. č. 234 244 217, email: simona.kysilkovasnajperkova@damu.cz).