PERFORMING ARTS MANAGEMENT SYMPOSIUM 2020: JAK SE NESPÁLIT (ONLINE UDÁLOST)

16. října 2020 9:00 -

16. října 2020 16:30

Performing Arts Management Symposium (PAMS) , které každoročně pořádá katedra produkce DAMU, bude letos věnováno pojmenování některých rizik při pořádání kulturních eventů, jejich předcházení a následným řešením možných krizových situací. Přednášky a debaty se zaměří na témata jako je zabezpečení místa konání akce nebo prevence a minimalizace škod v případě požárů. Diskutovat budeme také o různých rizikových aspektech spojených se zajišťováním lokací a financováním kulturních akcí. PAMS 2020 proběhne ve spolupráci s Ateliérem divadelní produkce a jevištní technologie JAMU a Katedrou divadelného manažmentu VŠMU.

PROGRAM PAMS 2020

Úvodní vstupy

9:00 - 9:05 Zahájení sympozia
Michal Lázňovský , KP DAMU

9:05 - 9:45 Úvod do tématu konference - pořádání kulturních eventů v nestandardních prostorech
David Mírek
, KP DAMU

BLOK I.: BEZPEČNÁ LOKACE

Jak poznat bezpečnou lokaci a jak ji zařídit? Je rozdíl mezi pořádáním akce ve zkolaudovaném prostoru pro kulturní produkce a v netradičním prostoru, kde často není k dispozici ani připojení k elektřině. Tento blok bude věnován kompletnímu zajištění kulturní akce na "zelené louce“. Jaké základní podmínky je třeba splnit, aby byli umělci i návštěvníci v bezpečí?

9:45 - 10:15 Prezentace

Stavební prevence a kontrolní činnost HZS ve vztahu ke kulturním akcím a organizacím
plk. Pavel Tuček
, vedoucí oddělení kontrolní činnosti, odbor prevence, MV-generální ředitelství HZS ČR

10:15 - 11:00 Panelová diskuze
Moderátor: David Mírek, KP DAMU

Panelisté:

plk. Pavel Tuček, MV-generální ředitelství HZS ČR
Petr Voříšek, specialista na jevištní stavbu a technologie
Josef Ženíšek, specialista na jevištní stavbu a technologie

11:00 - 11:15 Přestávka

BLOK II.: PREVENCE, PŘÍČINY A POSTUPY PŘI LIKVIDACI POŽÁRU A EVAKUACI

Požáry se při kulturních a uměleckých produkcích děly historicky a stávají se i v současnosti. Proto je dobré investovat do prevence jejich vzniku a minimalizaci možných následků. Často však dochází k protichůdným a často neslučitelným požadavkům umělců a požárních preventistů. Jak hledat kompromisy a cesty k vzájemnému porozumění a pochopení se mezi uměleckými požadavky a důslednou prevencí?

11:15 - 11:45 Prezentace

ZPP – zapojení systému zjišťování příčin vzniku požárů do požární prevence; promítání videa z požáru divadelní dekorace a komentář

plk. Radek Kislinger , vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů,
pplk. Jakub Škoda, oddělení zjišťování příčin vzniku požárů, odbor prevence, MV-generální ředitelství HZS ČR

11:45 - 12:15 Panelová diskuze
Moderátor: Jan Veselý, KP DAMU

Panelisté:

Michal Brenner, hudební dramaturg MeetFactory
plk. Radek Kislinger, MV-generální ředitelství HZS ČR
Vladimír Václavík, požární a bezpečnostní technik Národního divadla

12:15 - 13:45 Přestávka na oběd

BLOK III.: ZAJIŠTĚNÍ LOKACE, VZTAHY VLASTNÍKA ČI SPRÁVCE LOKACE A POŘADATELE AKCE

Veřejný prostor je součástí kulturní infrastruktury města. Je tedy zcela legitimní zde realizovat kulturní či umělecké akce. Na druhou stranu se v takovém prostoru setkává mnoho aktérů - chodců, řidičů, správců sítí, obyvatel okolních domů a dalších. Přesto se mnohdy daří domluvit. Nebo se někdy domluvit nelze. Budeme diskutovat o nástrahách, překážkách či motivacích realizovat umělecké a kulturní akce na veřejných prostranstvích.

13:45 - 15:00 Panelová diskuze

Moderátor: David Kašpar, KP DAMU

Panelisté:

Klára Mišunová, specialistka na užívání veřejných prostranství, IPR / Kreativní Praha, z.s.
Martin Pecánek, vedoucí Odboru životního prostředí Praha 10
Epos 257, umělec aktivní ve veřejném prostoru

15:00 - 15:15 přestávka

BLOK IV.: FINANCOVÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ - RIZIKA I PŘÍLEŽITOSTI NA STRANĚ PŘÍJMŮ I VÝDAJŮ

K pořádání kulturních aktivit je potřeba kompletní spektrum zdrojů - od těch lidských, přes materiální, až po finanční. Závěrečný panel se bude věnovat zejména posledně jmenovanému, tedy ekonomice eventů. Budeme debatovat nejen o různých možnostech zajišťování potřebných příjmů, ale i o jejich hospodárném využívání, příležitostech k jejich úspoře nebo rizicích neefektivních výdajů. Jak se nenechat zaskočit nepříznivými okolnostmi? Co se dá pojistit, čemu předejít? O zprostředkování praktických zkušenosti požádáme producenty a manažery významných kulturních projektů.

15:15 - 16:30 Panelová diskuze
Moderátor: Michal Lázňovský, KP DAMU

Panelisté:

Libor Gross, umělecký ředitel Letních shakespearovských slavností
Ondřej Kobza, tvůrce a organizátor městských projektů

Martin Pošta, ředitel Signal Festivalu

DAMU

Divadelní fakulta AMU 

Karlova 26

110 00 Praha 1