NETRPĚLIVOST SRDCE

19. listopadu 2021 19:30

Autoři: Stefan Zweig, Monika Hliněnská

Premiéra studentů Katedry činoherního divadla v divadle DISK.

Tragédie člověka, který nedokázal říct „ne“.

Anton Hofmiller chce být dobrým člověkem. Nesnese pomyšlení, že by si o něm ostatní mysleli opak. A dobrý člověk přeci neodmítne pozvání do lepší společnosti. Dobrý člověk přeci nebude odmítat štědré dary. Dobrý člověk přeci neodepře pozornost dívce, která je chromá…  byť je to v rozporu s tím, co si žádá srdce. Nadějný poručík dělá jeden ústupek za druhým, zatímco doba se neomylně řítí vstříc první světové válce.

Adaptace klasického románu Stefana Zweiga je groteskní, avšak naléhavou a zcela současnou výpovědí jedince, který se snaží zalíbit svému okolí natolik, že ztrácí vlastní identitu.

Za vlastní dramatizaci získala Monika Hliněnská 3. místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2020.

DIVADLO DISK

Karlova 26
116 65 Praha 2